Рішення Вченої ради факультету

                  Вчена рада факультету педагогічної освіти

Наказ Ректора  про затвердження  складу Вченої ради факультету педагогічної освіти

                                2019-2020 навчальний рік

1. Засідання Вченої ради факультету  педагогічної освіти  (протокол № 1 від  30 серпня 2019 р.)