Навчальний план (спеціальність 016 – Спеціальна освіта)

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність  –  016 Спеціальна  освіта

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Немає
АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ 32 32 2:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Залік
16 32 1:2 Залік
Дитяча практична (спеціальна) психологія (016 Спец. освіта) 16 1:0 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
24 24 1,5:1,5 Іспит
14 14 0,9:0,9 Залік
16 8 1:0,5 Немає
8 8 0,5:0,5 Немає
16 32 1:2 Іспит
90 5,6:0 Залік
Спеціальна педагогіка з історією 16 1:0 Немає
8 0,5:0 Немає

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
14 7 0,9:0,4 Іспит
16 16 1:1 Іспит
14 0,9:0 Немає
Спеціальна педагогіка з історією 28 1,8:0 Іспит
14 0,9:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
7 7 0,4:0,4 Залік
28 26 1,8:1,6 Немає
4 4 6 0,3:0,3 Залік
14 14 0,9:0,9 Залік
(СОСР)
(СОСР)
14 14 0,9:0,9 Немає
Основи швейної справи 6 0:0,4 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 6.010105 “Корекційна освіта (логопедія)” 14 28 0,9:1,8 Іспит
14 14 0,9:0,9 Диф. залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
8 8 0,5:0,5 Немає
(СОСР)
(СОСР)
16 16 1:1 Залік
16 1:0 Залік
16 16 1:1 Залік
14 0,9:0 Немає
14 14 0,9:0,9 Залік
42 14 2,6:0,9 Іспит
Основи швейної справи 4 8 0,3:0,5 Іспит
8 0,5:0 Немає
8 8 0,5:0,5 Немає

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 12 1:0,8 Залік
14 14 0,9:0,9 Іспит
14 0,9:0 Немає
Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ 14 14 0,9:0,9 Диф. залік
Основи швейної справи 24 0:1,5 Немає
Спецметодика фізичного виховання 14 0,9:0 Немає
8 20 0,5:1,3 Залік
14 14 0,9:0,9 Залік
Основи психопатології та психотерапії 42 40 2,6:2,5 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
10 20 0,6:1,3 Залік
10 0,6:0 Іспит
4 0,3:0 Залік
Основи швейної справи 4 50 0,3:3,1 Іспит
Спецметодика фізичного виховання 4 0,3:0 Залік
Трудове навчання з методикою 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія» 4 4 22 0,3:0,3 Залік