Навчальний план (напрям – корекційна освіта)

Галузь знань – 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки – корекційна освіта 6.010105

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ 32 32 2:2 Залік
ІТ та ТЗ СО 8 8 16 0,5:0,5 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 1:0 Залік
32 32 2:2 Залік
16 32 1:2 Залік
ІТ та ТЗ СО 8 8 16 0,5:0,5 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
24 24 1,5:1,5 Іспит
14 14 0,9:0,9 Залік
0:0 Немає
8 8 0,5:0,5 Немає
16 32 1:2 Іспит
8 0,5:0 Немає

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Іспит
16 16 1:1 Іспит
Психолінгвістика 16 16 1:1 Залік
14 0,9:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
7 7 0,4:0,4 Залік
28 26 1,8:1,6 Немає
4 4 6 0,3:0,3 Залік
14 14 0,9:0,9 Залік
Методика розвитку мовлення та навчання грамоти 14 4 10 0,9:0,3 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 6.010105 “Корекційна освіта (логопедія)” 10 32 0,6:2 Іспит
14 14 0,9:0,9 Диф. залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
8 8 0,5:0,5 Немає
(ККПІ)
(ККПІ)
16 16 1:1 Залік
16 1:0 Залік
16 16 1:1 Залік
8 0,5:0 Немає
8 8 0,5:0,5 Немає

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Залік
16 12 1:0,8 Залік
14 14 0,9:0,9 Залік
14 14 0,9:0,9 Іспит
14 0,9:0 Немає
Методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ 14 14 0,9:0,9 Диф. залік
Спецметодика фізичного виховання 14 0,9:0 Немає
8 20 0,5:1,3 Залік
14 14 0,9:0,9 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
10 20 0,6:1,3 Залік
10 20 0,6:1,3 Іспит
20 22 1,3:1,4 Іспит
Спецметодика фізичного виховання 4 0,3:0 Залік
Трудове навчання з методикою 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія» 4 4 22 0,3:0,3 Залік