Навчальний план (спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність  013 Початкова освіта

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Залік
32 32 2:2 Іспит
32 64 2:4 Іспит
Вступ до спеціальності 16 16 1:1 Іспит
Нові інформаційні технології (012 “Дошкільна освіта”) 4 8 0,3:0,5 Немає
Психологія загальна, вікова та педагогічна 32 2:0 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Іспит
16 0:1 Іспит
Малювання ліплення 32 0:2 Залік
Малюнок, живопис (012 «Дошкільна освіта») 90 0:5,6 Немає
Нові інформаційні технології (012 “Дошкільна освіта”) 4 4 0,3:0,3 Іспит
Практичний курс іноземної мови 4 64 0,3:4 Немає

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
32 32 2:2 Залік
Малюнок, живопис (012 «Дошкільна освіта») 30 0:1,9 Іспит
Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка дошкільна 32 32 2:2 Іспит
Практичний курс іноземної мови 2 16 0,1:1 Іспит
Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська мова з практикумом (спеціальність 6.010101 “Дошкільна освіта”) 8 0:0,5 Немає

4-й семестр

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
12 0,8:0 Немає
0:0 Немає
26 1,6:0 Немає
10 0,6:0 Немає
36 2,3:0 Іспит
Д-ПМ 0:0 Залік
Дитяча практична психологія (6.010105 Спец. освіта) 14 14 0,9:0,9 Залік
Дошкільна лінгводидактика 36 12 2,3:0,8 Немає
Малюнок, живопис (012 «Дошкільна освіта») 30 0:1,9 Немає
Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою 12 12 0,8:0,8 Іспит
Педагогіка дошкільна 28 28 1,8:1,8 Іспит
Практичний курс іноземної мови 16 0:1 Залік
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (012 “Дошкільна освіта”) 24 8 1,5:0,5 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 6.010101 “Дошкільна освіта”) 28 0:1,8 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
18 6 1,1:0,4 Залік
0:0 Немає
7 0,4:0 Іспит
10 38 0,6:2,4 Залік
24 1,5:0 Іспит
Малюнок, живопис (012 «Дошкільна освіта») 6 60 0,4:3,8 Залік
Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності (012 “Дошкільна освіта”) 12 12 0,8:0,8 Залік
Основи корекційної педагогіки 48 3:0 Залік
Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою 12 12 0,8:0,8 Немає
Практичний курс іноземної мови 30 0:1,9 Немає
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (012 “Дошкільна освіта”) 32 16 2:1 Немає

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Залік
16 16 1:1 Залік
0:0 Залік
Д-ПМ 0:0 Іспит
Країнознавство (012″Дошкільна освіта”) 16 16 1:1 Немає
Практичний курс іноземної мови 32 0:2 Іспит
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (012 “Дошкільна освіта”) 16 16 1:1 Іспит

8-й семестр