Навчальний план

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність  013  Початкова освіта

1-й семестр

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
16 16 1:1 Іспит
Каліграфія (013 «Початкова освіта») 64 0:4 Залік
Математика з основами методики навчання математики у початковій школі 0:0 Немає
Методика навчання української мови в початкових класах з каліграфією (013 «Початкова освіта» ) 16 16 1:1 Залік
Основи науково-педагогічних досліджень 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом 52 0:3,3 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 0:0 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 56 0:3,5 Іспит

4-й семестр

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Залік
32 32 2:2 Іспит
Образотворче мистецтво з методикою навчання (013 «Початкова освіта») 10 22 0,6:1,4 Диф. залік
Основи корекційної педагогіки 12 0,8:0 Іспит
Практика усного і писемного мовлення (013 “Початкова освіта”) 48 0:3 Іспит
Практикум розв’язування задач з математики 48 0:3 Немає
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень 18 30 1,1:1,9 Немає
Українська мова за професійним спрямуванням (013 Початкова освіта) 16 48 1:3 Іспит

6-й семестр

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
14 14 0,9:0,9 Іспит
14 0,9:0 Іспит
28 28 1,8:1,8 Залік
14 14 0,9:0,9 Диф. залік
28 1,8:0 Залік
Дошкільна педагогіка 28 28 1,8:1,8 Залік
Іноземна мова фахового спрямування 56 0:3,5 Немає
Країнознавство 14 14 0,9:0,9 Залік
Методика роботи з обдарованими дітьми (013 «Початкова освіта») 8 6 0,5:0,4 Немає
Риторика та культура мовлення педагога (013 Початкова освіта) 8 6 0,5:0,4 Немає
Теорія і методика виховання 14 14 0,9:0,9 Іспит

8-й семестр