Навчальний план

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність  013  Початкова освіта

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
16 1:0 Немає
Вступ до спеціальності з основами педагогіки ( 013 «Початкова освіта») 32 32 2:2 Залік
Дитяча література з методикою навчання літературного читання (013 Початкова освіта) 16 16 1:1 Залік
Математика з основами методики навчання математики у початковій школі 0:0 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом 24 0:1,5 Залік
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 24 0:1,5 Залік

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Диф. залік
Дидактика і педагогічні технології в початковій школі (013 “Початкова освіта”) 32 32 2:2 Іспит
Каліграфія (013 «Початкова освіта») 64 0:4 Залік
Математика з основами методики навчання математики у початковій школі 0:0 Немає
Методика навчання математики 16 1:0 Немає
Методика навчання української мови в початкових класах з каліграфією (013 «Початкова освіта» ) 16 16 1:1 Залік
Основи науково-педагогічних досліджень 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом 52 0:3,3 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 0:0 Іспит
Сучасна українська мова з практикумом (013 Початкова освіта) 56 0:3,5 Іспит

4-й семестр

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
10 22 0,6:1,4 Залік
Методика навчання інформатики 20 28 1,3:1,8 Іспит
Образотворче мистецтво з методикою навчання (013 «Початкова освіта») 10 22 0,6:1,4 Диф. залік
Основи корекційної педагогіки 12 0,8:0 Іспит
Практика усного і писемного мовлення (013 “Початкова освіта”) 48 0:3 Іспит
Практикум розв’язування задач з математики 48 0:3 Немає
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень 18 30 1,1:1,9 Немає

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
7 7 0,4:0,4 Залік
Методика навчання суспільствознавства (013 «Початкова освіта») 28 28 1,8:1,8 Іспит
Музичне мистецтво з методикою навчання 0:0 Залік
Педагогіка сімейного виховання 14 14 0,9:0,9 Залік
Практикум розв’язування задач з математики 28 0:1,8 Іспит
Риторика та культура мовлення педагога (013 Початкова освіта) 42 42 2,6:2,6 Іспит
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень 6 10 0,4:0,6 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
14 14 0,9:0,9 Іспит
14 14 0,9:0,9 Диф. залік
Дошкільна педагогіка 28 28 1,8:1,8 Залік
Іноземна мова фахового спрямування 56 0:3,5 Немає
Країнознавство 14 14 0,9:0,9 Залік
Методика роботи з обдарованими дітьми (013 «Початкова освіта») 8 6 0,5:0,4 Немає
Педагогічні технології в початковій школі 22 20 1,4:1,3 Іспит
Риторика та культура мовлення педагога (013 Початкова освіта) 8 6 0,5:0,4 Немає
Теорія і методика виховання 14 14 0,9:0,9 Іспит

8-й семестр