Навчальний план

Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність  – 231 Соціальна робота

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
48 48 3:3 Іспит
Вступ до спеціальності (231 Соц. робота) 32 32 2:2 Іспит
Деонтологія соціальної роботи (231 Соц. робота) 28 0:1,8 Залік
Основи соціалізації особистості 0:0 Іспит
Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології 32 32 2:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Вікова та педагогічна психологія 16 12 1:0,8 Немає
Генеза СР 42 14 2,6:0,9 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
24 20 1,5:1,3 Немає
28 0:1,8 Залік
28 28 1,8:1,8 Іспит
16 16 1:1 Іспит
32 32 2:2 Іспит
14 14 0,9:0,9 Немає
Вікова та педагогічна психологія 14 12 0,9:0,8 Іспит
Загальна та соціальна педагогіка (231 Соц. робота) 32 32 2:2 Іспит
ОНСД 32 32 2:2 Іспит
32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
24 20 1,5:1,3 Іспит
14 14 0,9:0,9 Немає
Етнічна психологія 8 0,5:0 Немає
МСВР 56 3,5:0 Іспит
28 28 1,8:1,8 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
7 6 0,4:0,4 Немає
28 28 1,8:1,8 Немає
28 28 1,8:1,8 Залік
14 14 0,9:0,9 Залік
14 28 0,9:1,8 Іспит
16 16 1:1 Залік
24 24 1,5:1,5 Іспит
8 28 0,5:1,8 Залік
Етика і психологія сімейного життя 21 21 1,3:1,3 Іспит
Етнічна психологія 8 0,5:0 Іспит
Соц.пед. 28 42 1,8:2,6 Іспит
Технології роботи соціального гувернера 28 1,8:0 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
6 6 0,4:0,4 Іспит
12 24 0,8:1,5 Іспит
10 10 0,6:0,6 Немає
ТСР_231_СР 28 28 1,8:1,8 Іспит
24 48 1,5:3 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
12 12 0,8:0,8 Залік
0:0 Немає
10 10 0,6:0,6 Немає
16 16 1:1 Іспит
42 0:2,6 Іспит
Менеджмент соціальної роботи та соц.-пед. проектування 0:0 Іспит
Соціальна педагогіка (СОСР) 6 6 0,4:0,4 Іспит
Соціальна педагогіка 6 6 0,4:0,4 Іспит
ТСР_231_СР 24 24 1,5:1,5 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 20 1,3:1,3 Залік
8 8 0,5:0,5 Іспит
42 40 2,6:2,5 Іспит
20 40 1,3:2,5 Залік
Соціальна педагогіка (СОСР) 10 0,6:0 Контр. робота
Соціальна педагогіка 10 0,6:0 Контр. робота
ТРСПЗК 20 1,3:0 Іспит