Екзаменаційні комісії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

   2017/2018 навчальний рік 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “МАГІСТР”

1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  013 “ПОЧАТКОВА ОСВІТА”

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Питання до державного іспиту

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “БАКАЛАВР”

1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010101 “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА”

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту

2. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010102 “ПОЧАТКОВА ОСВІТА”

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія , педагогіка, фахові методики початкової  освіти” 

Програма комплексного державного іспиту “Іноземна мова та методика навчання”

3. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА  ОСВІТА” (денна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту

4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА”  (заочна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту

5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.0101006 “СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА”

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту