Екзаменаційні комісії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

2018-2019  навчальний рік

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “МАГІСТР”

                                 ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  012 ” ДОШКІЛЬНА  ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту

                               ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  013 ” ПОЧАТКОВА  ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту

                          ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОР “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  016 ” СПЕЦІАЛЬНА   ОСВІТА”

1. Склад екзаменаційної комісії

2. Розклад роботи екзаменаційної комісії 

3. Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   2017/2018 навчальний рік  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ ОС “БАКАЛАВР”

1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010101 “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” (ІУ курс, денна)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту  “Психологія, педагогіка, фахові  методики  дошкільної освіти”  

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Основи образотворчого  мистецтва та методики навчання”

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Основи логопедії та методики корекційного та інклюзивного навчання “

Програма та екзаменаційні питання державного іспиту “Іноземна мова та методика навчання”

2.ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010101 “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” (У курс, заочна)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту  “Психологія, педагогіка, фахові  методики  дошкільної освіти”  

Програма та екзаменаційні питання державного іспиту “Іноземна мова та методика навчання”

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Основи образотворчого  мистецтва та методики навчання”

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Основи логопедії та методики корекційного та інклюзивного навчання “

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Теорія та методики музичного виховання дітей дошкільного віку”

3. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010102 “ПОЧАТКОВА ОСВІТА” (ІУ курс, денна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія , педагогіка, фахові методики початкової  освіти” 

Програма комплексного державного іспиту “Іноземна мова та методика навчання”

Програма  та екзаменаційні питання державного іспиту “Фахові методики дошкільної освіти”

Програма державного іспиту “Фахові методики корекційної освіти”

Екзаменаційні питання державного іспиту “Фахові методики корекційної освіти”

4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА  ПЕДАГОГІКА. ЛОГОПЕДІЯ” (ІУ курс,  денна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія (загальна, спеціальна), педагогіка (загальа, спеціальна), психолого-педагогічних  технологій роботи 

Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту “Психолого-педагогічні основи логопедії та практичної психології”

5.ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА  ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА) І  ЛОГОПЕДІЯ” (ІУ курс, денна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія (загальна, спеціальна), педагогіка (загальна, спеціальна), корекційна психопедагогіка”

Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту “Cпеціальні методики навчання (Логопедія з практикумом) “

6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.010105 “КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА. КОРЕКЦІЙНА ПСИХОПЕДАГОГІКА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА) І ЛОГОПЕДІЯ  ( У курс, заочна форма)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Психологія (загальна, спеціальна), педагогіка (загальна, спеціальна), психолого-педагогічних  технологій роботи” 

Програма  та екзаменаційні питання  державного іспиту “Психолого-педагогічні основи логопедії та практичної психології”

7. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ОС “БАКАЛАВР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ  6.0101006 “СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА” (ІУ кур, денна)

Склад екзаменаційної комісії

Розклад роботи екзаменаційної комісії 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту “Соціальна педагогіка. Психологія (загальна, соціальна) 

Програма  та екзаменаційні питання комплексного державного іспиту   “Технології соціально-педагогічної роботи” та “Наукові засади  та методика діяльності практичного психолога”