Магістерська програма

Навчальні плани та програми курсів у галузі знань “Освіта/Педагогіка” впорядковані з урахуванням спеціальності та спеціалізацій

Дошкільна освіта (012)

Освітня  програма підготовки магістра

Випускова кафедра :

кафедра початкової та дошкільної освіти

Початкова освіта (013)

Освітня  програма підготовки магістра

Випускова  кафедра:

кафедра початкової та дошкільної освіти

Спеціальна освіта (016)

Освітня професійна програма підготовки магістра

(1 стор. – оригінал)

Випускова  кафедра:

  • корекційної педагогіки та інклюзії

 

Методичні рекомендації для студентів щодо написання магістерських робіт

Магістерська робота: методичні рекомендації щодо написання та захисту (013″Початкова освіта”, 012 “Дошкільна освіта”

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА: Методичні рекомендації до написання та захисту для студентів напряму 016 «Спеціальна педагогіка. Спеціальна психологія»