Магістерська програма

Навчальні плани та програми курсів у галузі знань “Освіта” впорядковані з урахуванням спеціальності та спеціалізацій

Початкова освіта (8.01010201 )

Випускаюча кафедра:

  • початкової та дошкільної освіти

Спеціальна освіта (016 )

Освітня професійна програма підготовки магістра

(1 стор. – оригінал)

Випускаюча кафедра:

  • корекційної педагогіки та інклюзії

Методичні рекомендації для студентів щодо написання магістерських робіт

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА: Методичні рекомендації до написання та захисту для студентів напряму 016 «Спеціальна педагогіка. Спеціальна психологія»