Магістерська програма

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 012  “Дошкільна освіта”

Освітньо-професійна програма   

Титульні сторінки

Профіль освітньої програми


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013  “Початкова  освіта”

 Освітньо-професійна програма   –  2016  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2017  рік 

 Освітньо-професійна програма   –  2018  рік 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 016  “Спеціальна  освіта”

Освітньо-професійна програма   –  2017  рік 

Титульні сторінки

Профіль освітньої програми

 

Методичні рекомендації для студентів щодо написання магістерських робіт

Магістерська робота: методичні рекомендації щодо написання та захисту (013″Початкова освіта”, 012 “Дошкільна освіта”


МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА: Методичні рекомендації до написання та захисту для студентів напряму 016 «Спеціальна педагогіка. Спеціальна психологія»