Навчальний план (спеціальність – 013 Початкова освіта)

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність – 013 початкова освіта

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність

16 16 1:1 Іспит
(ККПІ)
16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова професійного спрямування (013 “Початкова освіта”) 32 0:2 Немає
Методологія та методи педагогічних досліджень 12 12 0,8:0,8 Іспит
Новітні комунікаційні технології в освіті (англ.мовою) 16 16 1:1 Залік
Педагогічна антропологія 32 32 2:2 Іспит
Порівняльна педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Філософія освіти 16 16 1:1 Залік

10-й семестр