Навчальний план (напрям – початкова освіта)

Галузь знань – 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки – початкова освіта 6.010102

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова професійного спрямування (013 “Початкова освіта”) 32 0:2 Немає

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Викладання методики навчання англійської мови в початковій школі (013 “Початкова освіта”) 10 10 0,6:0,6 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Іспит
Методологія та методи педагогічних досліджень 12 12 0,8:0,8 Іспит
Педагогічна антропологія 32 32 2:2 Іспит
Порівняльна педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Філософія освіти 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
18 18 1,1:1,1 Залік