Аспірантура

1. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  015 Професійна  освіта

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Опис  освітньо-наукової програми 

Навчальний план – денна форма

Навчальний план  – заочна форма

Пояснювальна записка до навчального плану

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА       З умовами вступу  можна ознайомитися  на сайті  відділу аспірантури і докторантури.

_______________________________________________________________________________________

Розклад занять аспірантів  ФПО на 2018-2019 н.р.

І семестр

ІІ семестр

_____________________________________________________________________________________

НАВЧАННЯ АСПІРАНТІВ 

Денна форма 

Вечірня форма

Заочна форма