Аспірантура

При кафедрі загальної та соціальної педагогіки  продовжує діяти  аспірантура  зі спеціальності  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Дисертаційні дослідження  виконують  3 аспіранти і  2 здобувачів.

У 2016 році   успішно захистили  кандидатські  дисертації випускники аспірантури:

ВАСИЛЬ ГУМЕНЮК

Дата захисту/спеціалізована вчена рада:

11 травня 2016 р.,  Спеціалізована вчена рада К 70.145.01   у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Тема дисертації:  «Організаційно-педагогічні умови здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в  Україні (середина ХХ  – початок ХХІ століття)

Науковий керівник – доц. Цюра С.Б.

ХРИСТИНА КАЛАГУРКА

Дата захисту/спеціалізована вчена рада:

12 травня 2016 р., Спеціалізована вчена рада К 70.145.01   у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Тема дисертації : Науково-педагогічна спадщина Ф.І.Науменка (1900-1991 рр.)

Науковий керівник – доц. Герцюк Д.Д.

ОЛЕНА  ШМИРКО

Дата захисту/спеціалізована вчена рада:

13 травня 2016 р.,  Спеціалізована вчена рада  Д 70.051.05 у Хмельницькому  національному університеті

Тема дисертації:  «Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх вчителів іноземної мови у системі університетської педагогічної освіти»

Науковий   керівник: доц. Равчина Т.В.


У 2016 році  на факультеті педагогічної освіти відкрита аспірантура зі спеціальності 015 Професійна освіта.

 

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю  015 Професійна  освіта

Навчальний план – денна форма

Навчальний план  – заочна форма

Пояснювальна записка до навчального плану

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

 З умовами вступу  можна ознайомитися  на сайті  відділу аспірантури і докторантури.