Вибіркові навчальні курси

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Тимчасове положення про порядок вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Деталізований список  вибіркових навчальних дисциплін, обраних студентами факультету педагогічної освіти для вивчення у 2018- 2019 н.р.

_________________________________________________________________