Вступ в магістратуру


І.  Вступ до магістратури-2018.  Загальна інформація

______________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Вступ на спеціальності  факультету педагогічної освіти   для здобуття освітнього  рівня  “Магістр”

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ о12 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ДЕННА/ЗАОЧНА ФОРМА)

           Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:

 1. 6.010101 Дошкільна освіта

 2. 6.010102 Початкова освіта

 3. 6.010105 Корекційна освіта

Ліцензійний обсяг, осіб

15 (денна форма навчання)

35 (заочна форма навчання)

Вартість навчання (у 2017 р.)

13378 (денна) 9365 (заочна)

Перелік фахових випробувань (тестування)  

1. Фаховий іспит

2. Іноземна мова

Кваліфікація: 

Магістр дошкільної освітиВикладач дошкільної педагогіки і психології, практичний  психолог у дошкільних закладах  

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ о13 ПОЧАТКОВА ОСВІТА (ДЕННА/ЗАОЧНА ФОРМА)

Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:

 1. 6.010101 Дошкільна освіта

 2. 6.010102 Початкова освіта

 3. 6.010105 Корекційна освіта

Ліцензійний обсяг, осіб

20 (денна форма навчання)

30 (заочна форма навчання)

Вартість навчання (у 2017 р.)

 13378 (денна) 9365 (заочна)

Перелік фахових випробувань (тестування)  

1. Фаховий іспит

2. Іноземна мова

Кваліфікація: 

магістр початкової освіти; викладач педагогіки і методик початкової освіти, методист дошкільного виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма фахового випробування 

Зразок демонстраційного білету

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ о16 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ДЕННА/ЗАОЧНА ФОРМА)

Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:

 1. 6.010101 Дошкільна освіта

 2. 6.010102 Початкова освіта

 3. 6.010105 Корекційна освіта

 4. 6.010106 Соціальна педагогіка

 5. Інші спеціальності

Ліцензійний обсяг, осіб

15 (денна форма навчання)

35 (заочна форма навчання)

Вартість навчання (у 2017 р.)

13378 (денна)  9365 (заочна )

Перелік фахових випробувань (споріднені спеціальності)  

__________________________

Перелік фахових випробувань (інші  спеціальності)  

1. Фаховий іспит
2. Іноземна мова

_______________________

1.Додаткове вступне (фахове) випробування 

2.Фаховий  іспит

3.Іноземна мова 

Кваліфікація: 

Магістр спеціальної  освітиСпеціальний психолог. Викладач .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

ПРОГРАМА  додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 016 “Cпеціальна освіта”на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)