Вступ в магістратуру


І.  Вступ до магістратури-2019.  Загальна інформація

ІІ. Результати  фахового випробування   на спеціальності ОР Магістр (27.07.2019 р.)

011  Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

016 Спеціальна освіта

3.Графік проведення вступних випробувань з іноземної мови та фахових вступних випробувань на здобування ОC «Магістр» і ОС «Бакалавр» у 2019 році*

____________________________________________________________________________________

ІІ. Вступ на спеціальності  факультету педагогічної освіти   для здобуття освітнього  рівня  “Магістр”

1.СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ (денна/заочна форма)

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1.1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:

•  6.010101 Дошкільна освіта

• 6.010102 Початкова освіта

• 6.010105 Корекційна освіта

• 6.010106 Соціальна педагогіка

• Інші спеціальності

1.2 Ліцензійний обсяг, осіб

15 (денна форма навчання)

25 (заочна форма навчання)

Обсяг державного замовлення – 5 місць (денна форма) 2 – заочна форма 

1.3. Вартість навчання  ( 2019 р.)

20080 (денна)  14056 (заочна)

1.4. Кваліфікація : магістр освітніх, педагогічних наук, професіонал з оцінювання та експертизи освітнього простору; викладач

1.3. Перелік фахових випробувань (тестування)  

1. Фаховий іспит

2. Іноземна мова

3. Додаткове фахове випробування 

___________________________________

Програма  фахового випробування 

Зразок демонстраційного білету

ПРОГРАМА  додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки“на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Програми вступних випробувань з іноземної мови

__________________________________________________________________

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ о12 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ДЕННА/ЗАОЧНА ФОРМА)

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1.1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:

•  6.010101 Дошкільна освіта

• 6.010102 Початкова освіта

• 6.010105 Корекційна освіта

1.2 Ліцензійний обсяг, осіб

15 (денна форма навчання)

35 (заочна форма навчання)

Обсяг державного замовлення – 10 місць (денна форма);   5 – заочна форма 

1.3. Вартість навчання ( 2019 р.)

20080 (денна)  14056 (заочна)

1.4. Кваліфікація : 

Магістр дошкільної освітиВикладач дошкільної педагогіки і психології, практичний  психолог у дошкільних закладах  

1.3. Перелік фахових випробувань (тестування)  

1. Фаховий іспит

2. Іноземна мова

__________________________________________

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

Програми вступних випробувань з іноземної мови

_____________________________________________________________________________________

 3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ о13 ПОЧАТКОВА ОСВІТА (ДЕННА/ЗАОЧНА ФОРМА)

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1.1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:

•  6.010101 Дошкільна освіта

• 6.010102 Початкова освіта

• 6.010105 Корекційна освіта

1.2 Ліцензійний обсяг, осіб

15 (денна форма навчання)

35 (заочна форма навчання)

Обсяг державного замовлення – 15 місць (денна форма);  10 – заочна форма 

1.3. Вартість навчання ( 2019 р.)

20080 (денна)  14056 (заочна)

1.4. Кваліфікація : 

Магістр початкової освіти; викладач педагогіки і методик початкової освіти, методист дошкільного виховання

1.3. Перелік фахових випробувань (тестування)  

1. Фаховий іспит

2. Іноземна мова

_________________________________

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

Програми вступних випробувань з іноземної мови

_____________________________________________________________________________________

4. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ о16 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ДЕННА/ЗАОЧНА ФОРМА)

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1.1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:

•  6.010101 Дошкільна освіта

• 6.010102 Початкова освіта

• 6.010105 Корекційна освіта

• 6.010106 Соціальна педагогіка

• Інші спеціальності

1.2 Ліцензійний обсяг, осіб

15 (денна форма навчання)

35 (заочна форма навчання)

Обсяг державного замовлення – 10 місць (денна форма);  5 – заочна форма 

1.3. Вартість навчання (2019 )

20080 (денна) 14056 (заочна)

1.4. Кваліфікація : 

Магістр спеціальної  освітиСпеціальний психолог. Викладач .

1.3. Перелік фахових випробувань (тестування)  

1. Фаховий іспит

2. Іноземна мова

_________________________________________

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

ПРОГРАМА  додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 016 “Спеціальна  освіта “на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Програми вступних випробувань з іноземної мови