Вступ в магістратуру


І.  Вступ до магістратури-2019.  Загальна інформація

______________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Вступ на спеціальності  факультету педагогічної освіти   для здобуття освітнього  рівня  “Магістр”

1.СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

1.1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:

•  6.010101 Дошкільна освіта

• 6.010102 Початкова освіта

• 6.010105 Корекційна освіта

• 6.010106 Соціальна педагогіка

• Інші спеціальності

1.2 Ліцензійний обсяг, осіб

15 (денна форма навчання)

25 (заочна форма навчання)

1.3. Вартість навчання (у 2018 р.)

 13378 (денна) 9365 (заочна)

1.4. Кваліфікація : 

1.3. Перелік фахових випробувань (тестування)  

1. Фаховий іспит

2. Іноземна мова

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

ПРОГРАМА  додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки“на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

____________________________________________________________________________________________________________________

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ о12 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ДЕННА/ЗАОЧНА ФОРМА)

1.1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:

•  6.010101 Дошкільна освіта

• 6.010102 Початкова освіта

• 6.010105 Корекційна освіта

1.2 Ліцензійний обсяг, осіб

15 (денна форма навчання)

35 (заочна форма навчання)

1.3. Вартість навчання (у 2018 р.)

 13378 (денна) 9365 (заочна)

1.4. Кваліфікація : 

Магістр дошкільної освітиВикладач дошкільної педагогіки і психології, практичний  психолог у дошкільних закладах  

1.3. Перелік фахових випробувань (тестування)  

1. Фаховий іспит

2. Іноземна мова

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ о13 ПОЧАТКОВА ОСВІТА (ДЕННА/ЗАОЧНА ФОРМА)

1.1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:

•  6.010101 Дошкільна освіта

• 6.010102 Початкова освіта

• 6.010105 Корекційна освіта

1.2 Ліцензійний обсяг, осіб

20 (денна форма навчання)

30 (заочна форма навчання)

1.3. Вартість навчання (у 2018 р.)

 13378 (денна) 9365 (заочна)

1.4. Кваліфікація : 

Магістр початкової освіти; викладач педагогіки і методик початкової освіти, методист дошкільного виховання

1.3. Перелік фахових випробувань (тестування)  

1. Фаховий іспит

2. Іноземна мова

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ о16 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ДЕННА/ЗАОЧНА ФОРМА)

1.1. Перелік  споріднених спеціальностей, на базі яких буде проведено вступ:

•  6.010101 Дошкільна освіта

• 6.010102 Початкова освіта

• 6.010105 Корекційна освіта

• 6.010106 Соціальна педагогіка

• Інші спеціальності

1.2 Ліцензійний обсяг, осіб

15 (денна форма навчання)

35 (заочна форма навчання)

1.3. Вартість навчання (у 2018 р.)

 13378 (денна) 9365 (заочна)

1.4. Кваліфікація : 

Магістр спеціальної  освітиСпеціальний психолог. Викладач .

1.3. Перелік фахових випробувань (тестування)  

1. Фаховий іспит

2. Іноземна мова

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

ПРОГРАМА  додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 016 “Спеціальна  освіта “на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)