Вступ на перший курс ОР бакалавр

І. Етапи вступної кампанії-2019

_______________________________________________________________________________________

ІІ. Вступ на спеціальності факультету педагогічної освіти для здобуття освітнього рівня Бакалавр на базі повної загальної освіти

1.Спеціальність  012 Дошкільна освіта  (денна /заочна форма)

Ліцензійний обсяг, осіб 75 (денна форма навчання)

50 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення/ осіб  (2018)  19 (денна форма навчання)

9 (заочна флорма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО  1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або біологія
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік, грн. (вступ 2018)      
10 570 (денна форма навчання)
 7 399 (заочна форма навчання)
   
     
Кваліфікація (за дипломом)  Вихователь дітей дошкільного віку; вихователь з правом навчання дітей іноземної мови,  вихователь  груп для дітей з порушеннями мовлення інклюзивним та інтегрованим навчанням    
     

2. Спеціальність  013 Початкова освіта (денна /заочна форма )

Ліцензійний обсяг, осіб 75 (денна форма навчання)

25 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення/ осіб (2018 рік) 32 (денна форма навчання)

10 (заочна флорма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України  або біологія
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік, грн (вступ 2018)       
10 570 (денна форма навчання)
 7 399 (заочна форма навчання)
   
     
Кваліфікація (за дипломом) Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови у початкових класах, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням    
     

 3.Спеціальність  016 Спеціальна освіта (денна/заочна форма )

Ліцензійний обсяг, осіб 75 (денна форма навчання)
25 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення / осіб (2018) 15 (денна форма навчання)
5 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Іноземна мова або історія
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік, грн   (вступ 2018)      
10 570 (денна форма навчання)
 7 399 (заочна форма навчання)
     
       
 Кваліфікація (за дипломом)

 

Дефектолог, дефектолог-логопед, практичний психолог.    
       
       
   
   

 4. Спеціальність  231 Соціальна робота /Соціальна педагогіка (денна /заочна форма)

Ліцензійний обсяг, осіб 35 (денна форма навчання)

15 (заочна форма навчання) 

Обсяг держзамовлення / осіб  (2018) 25 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі, грн  (ступ 2018)       
10 570 (денна форма навчання)
 
   
     
Кваліфікація  Соціальний працівник; соціальний педагог.