Вступ на старші курси ОР бакалавр

2019 рік

Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста  для здобуття  освітнього ступеня БАКАЛАВР (загальна інформація)

____________________________________________________________________________________

Кількість вакантних місць  для вступу  на ІІІ  курс  (денна і заочна форма)  на основі диплому  молодшого спеціаліста

_____________________________________________________________________________________


Програми фахових випробувань

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ   012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ДЕННА/ЗАОЧНА)

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА (ДЕННА)

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА (ДЕННА)

Програма фахового випробування

Зразок демонстраційного білету