Апаратні методи діагностики та корекції осіб з порушенням розвитку

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
114професор Островський І. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
114професор Островський І. П.

Опис курсу

Вивчення даної дисципліни спрямовано на формування у студентів професійної компетентності, що передбачає:

 • вивчення базових понять медичної діагностики стану людини;
 • вивчення основ роботи та принципів дії сучасних діагностичних приладів в біомедичній електроніці;
 • ознайомлення з можливостями і перспективою застосування апаратів медичної діагностики в галузі корекції порушень розвитку дітей з особливими потребами.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати основні базові поняття апаратів медичної діагностики стану людини; явища та ефекти, що є основою роботи та принципу дії сучасних діагностичних приладів в медицині; можливості і перспективи застосування апаратів медичної діагностики в галузі корекції порушень розвитку дітей з особливими потребами.

 

Підготовлений фахівець повинен вміти сформулювати основні базові поняття апаратів медичної діагностики; користуватись діагностичними апаратами медичної діагностики для практичної роботи в галузі біомедичної електроніки, а саме: експлуатації, використання сучасної медичної діагностичної апаратури для діагностики та корекції порушень розвитку дітей з особливими потребами.

 

Вивчення дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

загальних:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових ідей при діях в нестандартних ситуаціях, критичності та самокритичності при аналізі цих ідей;
 • здатність самостійно оволодівати знаннями, виконуючи пошук, оброблення та аналіз інформації з різних усних, письмових та електронних джерел;
 • уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях.

фахових:

–  постановка задач та проведення досліджень у галузі діагностики порушень за допомогою приладів біомедичної електроніки;

–  розроблення організаційно-управлінської документації.

 

Рекомендована література

 1. Физика визуализации изображения в медицине. Уэбб С. // М.: Мир, 1991- 1-2т. – 406 c.
 2. Сороко Л.М. Интроскопия на основе ЯМР. // М.: Мир, 1986 – 206 c.
 3. Щербатий А.Й., Поліщук В.М. Медична діагностика. // Рівне, В-во “Укр. Ін форм системи”, 1996 – 92 c.
 1. Смердов А., Сторчун Є. Біомедичні вимірювальні перетворювачі. // Львів, “Кольвалія”, 1997. – 112 с.
 2. Виглеб Г. Датчики. Устройство и применение. // М.: Мир, 1989. – 235 c.
 3. Островська К.О., Островський І.П. Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник. – Львів, Тріада плюс, 2015. – 228 с.

Матеріали

 1. Островська К.О., Островський І.П. Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник. – Львів, Тріада плюс, 2015. – 228 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму