Дидактика і педагогічні технології в початковій школі (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3Лущинська О. В.

Опис курсу

  Навчальна дисципліна «Дидактика і педагогічні технології в початковій школі» вивчається студентами 2 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта».

  Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань, умінь організації процесу навчання як педагогічної взаємодії з учнями, особистісного ставлення до інноваційної педагогічної діяльності; сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи.

Рекомендована література

 

 

Базова література

Допоміжна література

 

Матеріали

 

Методичні рекомендації до складання іспиту

Лекція 7

Лекція 5

Лекція 4

Лекція 4 Презентація

Лекція 3

Семінарське заняття 1

Семінарське-заняття-2

Практичне заняття 2

Практичне заняття 3

Лист МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 “Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”

Робочий_план_1-4_кл.17-18_н.р.

Навчальні програми для початкової школи (1-4 класи)

Практичне заняття 5

Практичне заняття 6

Практичне заняття 7

Практичне заняття 10

Практичне заняття 11

Практичне заняття 12-13

Практичне заняття 14

Практичне заняття 15


Методичні рекомендації до самостійної роботи

Питання до іспиту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму