Музичне мистецтво та основи хореографії з методикою навчання. (6.010102 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Диференційований залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Призванська Р. А.ФПШ-21, ФПШ-22, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФПШ-21Призванська Р. А.
ФПШ-22Призванська Р. А.
Призванська Р. А.
Призванська Р. А.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни – формування основ музичної культури студентів як важливої і невід’ємної частини їх духовної культури; комплексу ключових міжпредметних і предметних компетентностей у процесі сприймання та інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури. Накопичення естетичного досвіду та формування емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва. Підготовка студентів до оволодіння основами хореографічної майстерності, методикою навчання рухів, постановкою хореографічних номерів у початкових класах;  створення необхідних і достатніх для студентів знань з ритміки та хореографії, формування елементарної хореографічної культури.

 

Завдання навчальної дисципліни:

 • формування системи уявлень, понять, знань про музичне мистецтво;
 • закласти основи знань про стилі та напрямки світового мистецтва;
 • привити любов до музики та пісні, в тому числі до української пісні;
 • закладення основ танцювальності, правильного виконання танцювальних рухів, набуття культури рухів;
 • формування системи навичок організації різних видів творчої діяльності у початковій школі.

 

В результаті вивчення даного курсу студенти набувають практичні вміння:

 • використовувати різні методи і прийоми ознайомлення учнів початкових класів із взірцями музичного мистецтва;
 • володіти програмними творами з музики та дитячим пісенним репертуаром;
 • моделювати заняття із застосуванням творів хореографічного мистецтва;
 • включати музику, співи та музично-ритмічні рухи в інші види навчально-виховної діяльності з дітьми;
 • складати плани-конспекти занять, написання сценаріїв до свят і тематичних концертів;
 • опрацьовувати хрестоматійну літературу та вміти аналізувати музично-ритмічні твори для дітей.

 

Студенти повинні знати:

 

 • музичні поняття і терміни;
 • засоби музичної виразності;
 • поняття про форму музичного твору та членування мелодії на частини;
 • усвідомлення зв’язків музики з життям та принципи інсценування пісень;
 • музично- ритмічні рухи учнів початкових класів;
 • основи ритмічної та пластичної імпровізації.

 

 

 

Матеріали

http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/ПРОГРАМА-Муз.м-во-та-осн-хор.doc

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму