Музикотерапія ( 6.010102 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
78Призванська Р. А.ФПШ-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ФПШ-44Призванська Р. А.

Опис курсу

    Мета та завдання навчальної дисципліни

 

 

Мета – сприяння загальному розвитку особистості студента.  Розвинути музичний слух та емоційну чуйність, активізувати розумову та мовленнєву діяльність, вдосконалюючи рух; використовуючи засоби музикотерапії, стимулювати емоційно-образні уявлення.

 

Завдання – розвиток у дітей здатності емоційно сприймати музику, виховання основних моральних та комунікативних якостей особистості, в тому числі національної свідомості. Виправлення недоліків моторно-рухової сфери, розвиток мови та різних функцій мовлення, формування інтересу до музично-творчої діяльності.

 

 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • методику застосування музичної терапії в роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку;
 • структуру музикотерапевтичного заняття;
 • стилі та напрямки в музиці і рекомендації по підбору музичного матеріалу до занять;
 • засоби музичної виразності;
 • форму музичних творів та членування мелодії на частини;
 • основні музично-ритмічні рухи дітей різних вікових груп ДНЗ;

 

 

 

 

 

 

 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

    вміти:

 

 

 

 • підбирати музичний матеріал до занять;
 • грати на дитячих музичних інструментах;
 • види фігурної ходьби, стрибків, музично-ритмічних рухів для дітей різних вікових груп;
 • проводити логоритмічні вправи та ігри;
 • складати план-конспект занять з музикотерапії та логоритміки.

 

 

 

 

 

Зміст курсу ґрунтується на таких принципах:

 • поетапності та доступності – дотримання доцільних алгоритмів впровадження музичних комунікацій
 • гедоністичного впливу – урахування індивідуальних музичних уподобань
 • психовідповідності у двох складових : а) вібративно-чуттєва – для створення позитивних «вібрацій» щодо подолання суму, невпевненості, плаксивості, стресів; б) психоемоційна – для розвитку «емоційного інтелекту»;
 • медиковідповідності (ритмічно-частотновисотність) передбачає спрямованість на покращення роботи серця, дихання, уваги, відновлення сил, спонукання до вияву оптимізму, зняття втоми
 • культуровідповідності – розкривається у естетиці сприйняття та передбачає використання високохудожніх музичних творів різних жанрів та стилів і забезпечує пробудження естетичних емоцій, стимулює творчу активність.

 

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література:

 

 1. Побережна Г.І. Музика в дитячій душі /Г.Побережна – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 80 с.
 2. Любан-Плоцца Б.  Музика і психіка // Б. Любан-Плоцца, Г. І. Побережна, О.  Бєлов. –  К : “АДЕФ-Україна”. – 2002. – 200 с.
 3. Шабутін С. Зцілення музикою / С. Шабутін, С. Хміль, І. Шабутін. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2008. – 138с.
 4. Захарова Н. И. Функциональные изменения центральной нервной системы при восприятии музыки // Н. И. Захарова, В. М. Авдеев // Журн. высш. нерв. деят. – 1982. – Т. 32. вып. 5. – С. 215– 229.

6.Могендович М. Р.  К физиологическому анализу влияния музыки на человека / М. Р.Могендович,  В. Б. Полякова // Совещание по проблемам высшей нервной деятельности. – 21-е: Тез. докл. – М., 1966. – С.  204– 205.

7.Могендович М. Р. К проблеме физиологии музики (Акустико-моторные и моторно-висцеральные рефлексы) / М. Р. Могендович // Межкурортная научн.-практ. конф. по лечебной физкультуре и климатолечению, 3-я: Тез. докл. – Ставрополь. 1966. – С. 108-111.

 1. Полякова В. Б. О возможности применения музыки для стимуляции умственной работоспособности / Полякова В. Б. // Физиологические характеристики умственного и творческого труда. – М, 1969. – С. 103-104.

9.Полякова В. Б.  К вопросу о влиянии музыки на мышечную и сердечную деятельность человека / Полякова В. Б. // Экспериментальные исследования по физиологии, биофизике и фармакологии. – Пермь, 1967. – Вып. 7. – С. 111 -114.

 1. Симонов П. В. Эмоциональный мозг. – М, 1981.

11.Фудин Н. А.  Музыка как средство улучшения функционального состояния студентов перед экзаменом / Н.А. Фудин, О.П. Тараканов, С. Я. Классик // Физиология человека. – М., 1996. – Т. 22. – № 2.  – С. 1-9.

12.Шушарджан С. В. Комплексное применение рефлексе- и музыкотерапии / С.В. Шушарджан, Л.М. Сеиченко // Поволжская учредительная и I -я Научно-практическая конф. по традиционной медицине : Тез. докл. – Казань, 1993. – С. 123-127.

13.Шушарджан С. В.  Здоровье по нотам /С.Шушарджан – М.,Просвещение, 1994.  – 112с.

 1. 16.Шушарджан С. В. Опыт применения вокалотерапии в клинике внутренних болезней. – СПб., 1995.

15.Шушарджан С. В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма /С.Шушарджан – М.,Творческий центр, 1998.  – 146с.

 1. Голдмен Д. Семь секретов исцеления звуком [Пер. с англ.]/Д.Голдмен – М. : ООО Издательство «София», 2009. – 160 с.
 2. Голдмен Д. Целительные звуки: [перев. с англ.] / Д. Голдмен. – М. : Издательский дом «София», 2003. – 224 с.
 3. 20. Киселева М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М. В. Киселева. – СПб. : Речь, 2007. – 336 с.
 4. 21. Кэмпбелл Д.Дж. Эффект Моцарта / Д.Дж. Кэмпбелл. – Мн. : ООО Попурри, 1999. – 320 с.
 5. 22. Опанасюк О. П. Розвиток творчих здібностей учнів ЗОШ на уроках музичного мистецтва : Методичний посібник / О. П. Опанасюк. – Львів : ЛОІППО, 2008. – 32 с.
 6. 23. Шабутін С. В. Зцілення музикою / С. В. Шабутін, С. В. Хміль, І. В., Шабутіна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 192 с.

 

Матеріали

http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/Робоча-програма-музикотерапія.doc

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму