Новітні інформаційні технології (англ.мовою)

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Лобода В. В.ФПД-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51Лобода В. В., Лобода В. В.

Опис курсу

На сучасному етапі розвитку системи освіти України «пріоритетом є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві» (Національна доктрина розвитку освіти. Розділ ІХ «Інформаційні технології в освіті»).

Рекомендована література

Основна та додаткова література

Матеріали

Лекційні матеріали:

Презентація 1. Effective presentations and Time management

Презентація 2. Making a powerful PPT presentation

Презентація 3. Slide Share

Презентація 4. HTML editor

Презентація 5. MOODLE – LMS for eLearning

Презентація 6. Blogs and Wiki

Презентація 7. Self-presentation in the Academic Environment


Практичні завдання для студентів