Новітні комунікаційні технології в освіті (англ. мовою)

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Немає
102Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9Лобода В. В.
10Лобода В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9ФПЛ-51Лобода В. В.
10ФПЛ-51Лобода В. В.

Опис курсу

Професійні компетентності:

Знання закономірностей та механізмів міжнародної наукової комунікації та сучасного інструментарію розповсюдження наукових публікацій (національні бази даних періодичних видань, реферативні бази даних, міжнародні наукометричні бази даних).

Знання сучасних концепцій розвитку інформаційних технологій. Розуміння системи базових знань сучасних інформаційних технологій з елементами програмування до відповідної тематики наукових досліджень. Знання про методи практичного використання стандартних засобів операційної системи комп’ютера та методики організації науково-педагогічної роботи з використанням інтернет ресурсів. Розуміння механізмів та методів організації експериментальної, наукової і педагогічної роботи з використанням науково-метричних баз даних.

Уміння і навички, необхідні для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінні навчальним закладом.

Уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати дані, що стосуються педагогічної діяльності;

Уміння застосовувати ІКТ з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, опрацювання, збереження, подання даних, які пов’язані з виконанням їх службових обов’язків в умовах інформаційного суспільства.