Основи міжкультурної комунікації

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
840Деркач Ю. Я.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840ФПШ-43Собчук А. А.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Основи міжкультурної комунікації», який читається англійською мовою, є вивчення і засвоєння основних понять і категорій мови як засобу комунікації між представниками різних народів. Завданнями курсу є формування професійної лінгвістично-комунікативної компетенції; володіння понятійним апаратом основ теорії міжкультурної  комунікації; вміння розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик і стратегій спілкування; аналізувати  культурні та соціокультурні чинники та розмаїття засобів комунікації, а також здатність практичного застосовування набутих знань у практичній діяльності та наукових дослідженнях.

Рекомендована література

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

http://ilmk.khspu.ru/?wpfb_dl=171

Матеріали

Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму