Основи міжкультурної комунікації (англійською мовою) 012 «Дошкільна освіта»

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Бойко Г. О.ФПД-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПД-41Бойко Г. О.

Опис курсу

Мета курсу навчальної дисципліни «Основи міжкультурної комунікації» (читається англійською мовою): виокремлення, вивчення і засвоєння основних понять і категорій мови як засобу комунікації між представниками різних націй і народів світу.

Завданнями курсу є формування професійної лінгвістично-комунікативної компетенції; володіння понятійним апаратом основ теорії міжкультурної комунікації; вміння розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик і стратегій спілкування; аналізувати культурні та соціокультурні чинники та різновиди засобів комунікації, а також здатність практичного застосовування набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності та наукових дослідженнях.

Матеріали

4_TESTS_Intercultural communication

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму