Самовиховання і саморегулювання особистості

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Субашкевич І. Р.ФПС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФПС-21Субашкевич І. Р., Субашкевич І. Р.

Опис курсу

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 • Метою викладання навчальної дисципліни є:
 • допомогти студентам в опануванні змістом, методами, засобами самовиховання взагалі і професійного зокрема.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • теоретично та практично оволодіти майстерністю як особливою якістю педагогічної діяльності у процесуальному та результативному аспектах на основі професійного самовиховання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • співвідношення та взаємодію внутрішніх і зовнішніх чинників становлення свідомості та самосвідомості особистості;
 • самовиховання як усвідомлену самозміну особистості, вагому рушійну силу її розвитку, про рівні розвитку самооцінки і залежність від них особливостей самовиховання;
 • мотивацію, умови, цілі і завдання професійного самовиховання майбутнього спеціаліста;
 • психологічні особливості самосвідомості, саморегуляцію поведінки як центрального моменту розвитку особистості: насамперед, про механізми та функції саморегуляції.

вміти:

 • виявити власні домінуючі задатки, які у майбутньому можуть визначити весь її життєвий шлях, забезпечити ефективний розвиток фізичних, інтелектуальних і моральних якостей,
 • самоформувати загальні та специфічні якості, цілісна множина яких є важливою для виконання педагогом професійно значущих функцій.
 • у майбутньому кваліфіковано керувати і залучати до самовиховання своїх вихованців, самому потрібно «спробувати на собі» всю мудрість цієї дії.

Рекомендована література

Базова література

 1.  Главацька О. Основи самовиховання особистості. Навчально – методичний посібник / О. Главацька. – Тернопіль, 2012. – 206 с.
 2. Комінко С. Б. Кращі методи психодіагностики. Навч. посібник / С. Б. Комінко, Г. В. Кучер. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 230 с.
 3. Кононко О. Л. Соціально – емоційний розвиток особистості / О. Л. Кононко. – Київ: Рад. школа, 1999. – 180 с.

  Допоміжна література

 1.  Гончаренко Т. Психологія внутрішнього світу / Т. .Гончаренко. – Київ: Шк. світ,, 2005. – 128 с.
 2. Калошин В. Ф. Самоактуалізація викладача / В. Ф. Калошин. // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – №1. – С. 7–9.

Матеріали

Теми практичних та семінарських занять

Методичні вказівки до практичних та семінарських занять

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Питання до іспиту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму