Сучасна українська мова (6.010105 Корекційна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Немає
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
224Кобилецька Л. В.ФПЛ-11, ФПЛ-12
316Жаркова Р. Є.ФПЛ-21, ФПЛ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
224ФПЛ-11Сухоцька І. Б.
ФПЛ-12Сухоцька І. Б.
316ФПЛ-21Сухоцька І. Б.
ФПЛ-22Сухоцька І. Б.

Опис курсу

Мета курсу: формувати національно-мовну особистість; виховати розуміння потреби вивчення і постійного удосконалення рідної мови; сприяти розвиткові духовних цінностей студентів та підвищувати рівень мовленнєвої культури майбутніх працівників освіти.

Завдання курсу:

  • поглибити знання студентів основних норм сучасної української літературної мови;
  • розвивати практичні уміння вправного користування мовою у практичному мовленні;
  • удосконалювати комунікативні здібності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні основи з основних розділів сучасної української літературної мови; лексичні, морфологічні, синтаксичні та стилістичні особливості; правила і принципи сучасної комунікації;

вміти: здійснювати фонетичний, лексичний, морфологічний, синтаксичний та стилістичний аналіз мовних явищ; визначати риси мовних явищ, розрізняти їхні ознаки, причини виникнення і тенденції функціонування; досконало володіти усним і писемним мовленням, вміти висловлювати свою думку, обґрунтовувати власні судження і міркування; доречно застосовувати набуті знання, уміння і навички в конкретній комунікативній ситуації, зокрема пов’язаній з педагогічним спілкуванням.

Рекомендована література

Рекомендована література з курсу Сучасна українська мова (6.010105 Корекційна освіта)

 

Матеріали

СУМ (Синтаксис) метод рек 2 курс кор ос

СУМ Завдання для практичних кор. ос

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму