Технічні засоби навчання

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Лобода В. В.ФПД-41, ФПД-42, ФПД-43

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748ФПД-41Лобода В. В., Лобода В. В.
ФПЛ-42Лобода В. В., Лобода В. В.
ФПД-43Лобода В. В., Лобода В. В.

Опис курсу

Однією з ключових дидактичних проблем, що стоять сьогодні перед педагогічною наукою та шкільною практикою, є не вирішені до кінця завдання створення та запровадження в навчальних закладах таких технологій навчання, які забезпечили б інтенсивне оволодіння тими, хто навчається, міцними знаннями, уміннями і навичками та сприяли б якісному системному засвоєнню змісту навчання. Науковці і педагоги-практики на сучасному етапі розвитку педагогічної науки докладають чимало зусиль для вирішення цієї проблеми. Характерною тенденцією реформування сучасної освіти в Україні є її спрямованість на підвищення якості освіти, орієнтацію всебічного розвитку особистості та підвищення рівня її освіченості. Довший час в країні обговорюються проблеми інноваційного розвитку освіти. Одним із пріоритетних сучасних напрямків такого розвитку є застосування технічних засобів навчання (ТЗН) в навчальному процесі.

Рекомендована література

Базова та додаткова література

Матеріали

Матеріали лекцій:

Презентація 1. Електронні засоби навчання

Презентація 2. Інноваційні проекти в освіті

Презентація 3. Масові відкриті онлайн-курси для педагогів

Презентація 4. Мобільні додатки українською мовою для дітей

Презентація 5. Сучасні веб-інструменти для навчання і викладання

Презентація 6. Інформаційне суспільство vs. Суспільство знань

Презентація 7. Інформаційні технології в сучасній освіті


Тестові запитання (залік)