Трудове навчання з методикою 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія»

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
84Новосельська Н. Т.ФПЛ-41, ФПЛ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
84ФПЛ-41Нежура Т. В.
ФПЛ-42Нежура Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
822ФПЛ-41Нежура Т. В.
ФПЛ-42Нежура Т. В.

Опис курсу

Мета курсу – оволодіння загальними методами викладання предмету з опорою на засвоєння теоретичних і практичних знань і умінь про найбільш розповсюджені матеріали, їх властивості; технологію виробництва та обробки; навчання студентів практичному застосуванню найпростіших інструментів і пристосувань для обробки різних матеріалів, дотримання правил безпечної праці та гігієни; поводженню з інструментами та пристосуваннями, необхідними для обробки різних матеріалів; ознайомлення з прийомами художнього конструювання, виробів та виконання технік декоративного характеру; оволодіння основами культури праці.

Міждисциплінарні зв’язки:

Педагогіка, психологія, анатомія, образотворче мистецтво з методикою, методики викладання предметів, що вивчаються в корекційній освіті.

 Основні завданнями вивчення дисципліни « Трудове навчання з методикою»:

 • засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;
 • озброєння студентів необхідними практичними уміннями й навичками виготовлення та художнього оформлення виробів;
 • розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати емоційну виразність об’єкту, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати його образний зміст;
 • застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань;
 • оволодіння методикою навчання ручної праці дітей молодшого шкільного  віку;
 • виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості;
 • художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.

Студент повинен знати:

 • теоретичні основи трудового навчання дітей;
 • завдання трудового навчання й виховання, вимоги до нього;
 • загальні основи сучасного виробництва, художньої промисловості України;
 • мати уявлення про характер праці робітників; майстрів народних промислів, зайнятих обробкою різних матеріалів, виконуючи різні технологічні операції;
 • види різних матеріалів, їх властивості, технологією виготовлення й обробки, застосування;
 • назви інструментів, що використовуються при обробці матеріалів, їх будову, призначення, прийоми користування;
 • правила безпечної праці при обробці різних матеріалів; вимоги до гігієни праці;
 • основи художнього конструювання виробів, конструктивні особливості виготовлення виробів; форми деталей, розгорток, викрійок, креслень виробів об’ємних діючих моделей;
 • види декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів;
 • підприємства художніх промислів України.

Студент повинен вміти:

 • володіти методикою трудового навчання;
 • спираючись на наукову основу, формувати поняття про сучасне виробництво характер праці робітників різних професій;
 • організовувати і проводити роботу з декоративно-ужиткового мистецтва, народних промислів, художнього конструювання виробів їх опорядження;
 • роз’яснювати технологію отримання різних матеріалів, їх властивостей і застосування при виготовленні різних виробів;
 • користуючись інструментами для обробки матеріалів виконувати технологічні операції та прийоми;
 • дотримуватись правил безпечної праці й вимог гігієни праці;
 • читати схеми, креслення виробів, складати схеми, розгортки, виготовляти креслення, ескізи, технічні рисунки та технологічні картки.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Питання до заліку

Методичні вказівки до проведення заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму