Трудове навчання з методикою 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія»

Тип: Нормативний

Кафедра: корекційної педагогіки та інклюзії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
84Новосельська Н. Т.ФПЛ-41, ФПЛ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
84ФПЛ-41Нежура Тетяна Володимирівна
ФПЛ-42Нежура Тетяна Володимирівна

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
822ФПЛ-41Нежура Тетяна Володимирівна
ФПЛ-42Нежура Тетяна Володимирівна

Опис курсу

Мета курсу – оволодіння загальними методами викладання предмету з опорою на засвоєння теоретичних і практичних знань і умінь про найбільш розповсюджені матеріали, їх властивості; технологію виробництва та обробки; навчання студентів практичному застосуванню найпростіших інструментів і пристосувань для обробки різних матеріалів, дотримання правил безпечної праці та гігієни; поводженню з інструментами та пристосуваннями, необхідними для обробки різних матеріалів; ознайомлення з прийомами художнього конструювання, виробів та виконання технік декоративного характеру; оволодіння основами культури праці.

Міждисциплінарні зв’язки:

Педагогіка, психологія, анатомія, образотворче мистецтво з методикою, методики викладання предметів, що вивчаються в корекційній освіті.

 Основними завданнями вивчення дисципліни « Трудове навчання з методикою»  є:

 • засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;
 • озброєння студентів необхідними практичними уміннями й навичками виготовлення та художнього оформлення виробів;
 • розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати емоційну виразність об’єкту, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати його образний зміст;
 • застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань;
 • оволодіння методикою навчання ручної праці дітей молодшого шкільного  віку;
 • виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості;
 • художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.

Студент повинен знати:

 • теоретичні основи трудового навчання дітей;
 • завдання трудового навчання й виховання, вимоги до нього;
 • загальні основи сучасного виробництва, художньої промисловості України;
 • мати уявлення про характер праці робітників; майстрів народних промислів, зайнятих обробкою різних матеріалів, виконуючих різні технологічні операції;
 • види різних матеріалів, їх властивості, технологією виготовлення й обробки, застосування;
 • назви інструментів, що використовуються при обробці матеріалів, їх будову, призначення, прийоми користування;
 • правила безпечної праці при обробці різних матеріалів; вимоги до гігієни праці;
 • основи художнього конструювання виробів, конструктивні особливості виготовлення виробів; форми деталей, розгорток, викрійок, креслень виробів об’ємних діючих моделей;
 • види декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів;
 • підприємства художніх промислів України.

Студент повинен вміти:

 • володіти методикою трудового навчання;
 • спираючись на наукову основу, формувати поняття про сучасне виробництво характер праці робітників різних професій;
 • організовувати і проводити роботу з декоративно-ужиткового мистецтва, народних промислів, художнього конструювання виробів їх опорядження;
 • роз’яснювати технологію отримання різних матеріалів, їх властивостей і застосування при виготовленні різних виробів;
 • користуючись інструментами для обробки матеріалів виконувати технологічні операції та прийоми;
 • дотримуватись правил безпечної праці й вимог гігієни праці;
 • читати схеми, креслення виробів, складати схеми, розгортки, виготовляти креслення, ескізи, технічні рисунки та технологічні картки.