Сивик Aнна Євгенівна

Наукові інтереси

Логопедія, спеціальна психологія, інклюзивне навчання, аутологія.

Предмети, які викладаються (практичний курс):

  • Логопедія з практикумом
  • Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ
  • Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія
  • Організація психологічної служби у спеціальних закладах освіти
  • Психологія мовлення

Курси

Публікації

Статті

  1. Сивик Г.Є. Анімалотерапія у роботі з дітьми з розладами спектру аутизму // Г.Є. Сивик // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред.. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Вип. ХХІІІ в трьох частинах, частина 3. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – С. 287–295.
  2. Сивик Г.Є. Психологічна служба в пенітенціарній системі // Г.Є. Сивик // Психологічні виміри культури, економіки, управління. Збірник статей. – Львів : Ліга Прес, 2014. – С. 69–73.
  3. Сивик Г.Є. Особливості когнітивного розвитку дітей молодшого шкільного віку з розладами спектру аутизму // Г.Є. Сивик //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія.Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – № 28. – С. 342–346.
  4. Syvyk G. Psychological and pedagogical support of preschool children with autism spectrum disorders in an inclusive environment / G.Syvyk // Инклюзивные процессы в образовании: материалы международной конференции. Минск: 2016. – С. 280–283.

Біографія

В 2004 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, спеціальність «Психологія. Практична психологія і Дефектологія. Логопедія», кваліфікація практичного психолога в закладах освіти та логопеда.

В 2005 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний університет,  спеціальність «Психологія», кваліфікація магістра психології, викладача психології.

В 2013 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, правничий факультет, кваліфікація юриста.

З 2014 року є аспірантом кафедри корекційної психопедагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, працює над дисертаційним дослідженням.

Нагороди

Подяка від імені президента УАКП д.п.н., професора Синьова  В.М. за активну участь у роботі Львівського осередку ВГО “Асоціація корекційних педагогів України”.

Розклад