Химко Марта Богданівна

Посада: доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Наукові інтереси

Арт-терапія, особливості роботи дітей з аутизмом, робота з батьками, які виховують дітей з особливими потребами, психологія здоров’я, медична психологія, короткотермінова психотерапія скерована на розв’язок

Навчальні дисципліни:

 • Арт-терапія в освіті
 • Арт-терапія в освіті та соціальній сфері
 • Основи спеціальної психології
 • Психологія мовлення
 • Психологія дитячої творчості
 • Соціальна логопсихологія
 • Основи теорії і методики виховної роботи

Публікації

Тези доповідей:

 1. Химко М. Б. Дослідження психоемоційних та адаптаційних розладів батьків аутичних дітей. // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації: матеріали українсько-польської конференції. – Львів, 2003р. – с. 75
 2. Химко М. Б. Внутрішньо-особистісні конфлікти батьків аутичних дітей. // Дезадаптована дитина: напрямки психотерапевтичної та психокореційної допомоги: матеріали обл. наук.-практ. конференції. – Львів, 2004р.- с. 31-32
 3. Химко М. Б. Психологічні особливості батьків аутичних дітей. //Духовні та соціально психологічні аспекти допомоги дітям із загальним порушенням розвитку в інтеграційній освіті: матеріали симпозіуму. – Львів, 2005. – с. 30-33
 4. Островська К. О., Химко М. Б. Стресогенні чинники, пов’язані з наявністю аутичної особи в сім’ї. // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: матеріали регіональної наук.-практ. конференції. – Львів, 2005. – с. 33-35
 5. Островська К. О., Химко М. Б. Місце психологічного дослідження у комплексній діагностиці загальних розладів розвитку. // Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи: збірник тез. – Львів, 2006. – с. 55.
 6. Островська К. О., Химко М. Б. Зміна ціннісних орієнтацій батьків аутичних дітей як умова прийняття своєї дитини. // Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи: збірник тез. – Львів, 2006. – с. 57
 7. Островська К., Химко М. Проблема синдрому вигорання у батьків аутичних дітей. //Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. Тези доповідей. – Київ, 2007. – с. 259-261.
 8. Khymko M. Dominujące wartości i konflikty wenętrzne rodziców dzieci autystycznych // Drogi rozwoju czlowieka w świecie współczesnych wartości. XVI Ogólnopolska konferancja psychologii rozwojowej. – Poznań, 2007. – s. 91
 9. Химко М. Інтерперсональний тренінг для батьків аутистичних дітей як форма подолання внутрішньо-особистісних проблем // Допомога дитині з аутизмом: проблеми та шляхи вирішення: Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів, 2009. – с. 65-67.

Статті:

 1. Химко М. Б. Особливості психоемоційних та адаптаційних розладів батьків аутичних дітей. // Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку: матеріали VІ Костюківських читань (28-29 січня 2003 р.) – Т. 3. – К.,2003. – с. 185-188.
 2. Химко М. Б. Особливості проведення психологічної діагностики аутизму // Збірник наукових праць інституту ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред.. С.Д.Максименка. Т. VIIІ, вип. 5. – К., 2006. – с.385-389.
 3. Химко М. Б. Особливості ігрової діяльності аутичної дитини. // Міжнар. конфер. з дит. та юнац. психотерапії ″Дитина в мені: психотерапія мого дитинства″: Матеріали конференції 9-10 травня 2008. – Львів, 2008. – с. 69-71
 4. Химко М. Б. Синдром вигорання та процес адаптації батьків аутичних дітей // Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля ″Філософські дослідження″ – Луганськ, 2008. – № 9 – С. 348-356.
 5. Химко М. Б. Психологічні особливості сім’ї, яка виховує аутичну дитину. // Актуальні проблеми психології. Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика /за заг. pед. С. Д. Максименка, М.-Л. А. Чепи. – Київ: ″ДП Інформаційно-аналітичне агенство″, 2008. –Т.ІХ. – ч.3. – с. 496-507.
 6. Химко М. Інтерперсональний тренінг як форма взаємодії з батьками аутичних дітей. //Психологічні перспективи / гол. ред. Засєкіна Л. – Луцьк: ″Вежа″, 2009. – вип.. 14. – с. 205-212.
 7. Химко М. Б. Роль батьківського ставлення у процесі соціалізації дітей з аутизмом / М. Б. Химко // Зб. наук. пр. Ін – ту ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – 2010.   Т. 12. Ч. 1. – С. 603–615.
 1. Химко М. Б. Психологічні чинники батьківського ставлення до дітей з аутизмом: гендерний аспект / М. Б. Химко // Зб. матер. міжнар. наук.-пр. конф. «Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» 27-29 квітня 2011. – Тернопіль, 2011. – с. 789-793.
 2. Khymko, Liberska H. Dominujące wartości i konflikty wewnętrzne rodziców dzieciautystycznych // Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju / Red.nauk. H. Liberska – Warszawa, 2011. – s.

Колективна монографія:

 1. Островська К. О., Химко М. Б. Проблеми соціально-психологічної допомоги аутичним дітям та їх родинам. Психологія здоров’я: теорія і практика. // Під ред. І Галецької, Т. Сосновського. – Львів, 2006. – с. 259-284.
 2. Островська К., Кудрявцева Ю., Химко М. Особливості реабілітації дітей з аутизмом та їх родин. // Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації / Наук. ред. Влох І., Галецька І. – Львів, 2007. – с. 189-223.

Методичні матеріали:

 1. Островська К. О., Химко М. Б. Психологічна діагностика дітей з аутизмом // Методичні матеріали до проведення практичних занять з курсу “Дитячий аутизм: проблеми психологічної допомоги”. – Львів, 2005.
 2. Химко М. Б. Проблема аутизму на сучасному етапі розвитку. Практично-методичні рекомендації для практичних психологів шкіл обласного підпорядкування. – Л.: ЛОІППО, 2008. – 37 с.
 3. Островська К., Химко М., Кудрявцева Ю. Особливості абілітації дітей з аутизмом та їх родин. – Л.: Тріада плюс, 2007

Біографія

Освіта:

2016 р. – навчання психотерапевтичного методу «АБС-короткотермінова терапія скерована на розв’язок», Львів, Україна.

2012-2013 рр. – навчання на факультеті теології інституту «Еклезія Матер» Папського Лятеранського університету (Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater della Pontificia Università Lateranense), м.Рим, Італія.

2012 р.- курс підвищення кваліфікації з біоетики при Папському університеті Святого Хреста (Corso di alta formazione in bioetica presso Pontificia Universita` della Santa Croce)

Жовтень-Грудень 2011 р. – стажування в лікарні «Gemelli», Рим (Італія).

Травень 2011 р. – стажування в гінекологічному відділенні лікарні Медичного університету ім. К. Марцинковського, Познань, Польща.

2010-2012 – навчання у Міжнародному Інституті Пасторальної Медицини Папського Лятеранського університету (Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum  della Pontificia Università Lateranense), м.Рим, Італія.

Грудень 2010 р. – стажування в навчально-виховному осередку для неповносправних дітей та молоді ім. З. Тилевича, Познань, Польща.

2010-2011 р. – стажування у медичному університеті ім. К. Марцинковського, Позань, Польща

2010-2011 р.учасниця стипендіальної програми ім.Л.Кіркланда

Травень 2010р. – захист кандидатської дисертації на тему : “Психологічні особливості батьківського ставлення до дітей з аутизмом”

Травень 2009 р. – Стажування в садку та школі М. Монтесорі в м. Ерфурт (Німеччина)

2008 р. – участь у проекті ″Створення та апробація міждисциплінарної та інтегративної моделі надання допомоги дітям з особливими потребами у м. Львові (шляхом застосування педагогіки М. Монтессорі)

2006-2007 р. – стажистка Університету Адама Міцкевича в м. Познань, Польща

Березень, 2005 р. – семінар “Смерть в сім’ї: особливості психологічної допомоги”.

З травня 2005 р. – учасниця психотерапевтичного курсу підвищення кваліфікації “Системна терапія та консультування”

З 2004 р. – аспірантка Львівського Національного університету імені Івана Франка, тема дисертації “Психологічні особливості батьківського ставлення до дітей з аутизмом”.

2003 р. – курси підвищення кваліфікації ″Проведення навчально-терапевтичної роботи за методикою К. Саттон ″Як працювати з важкою поведінкою у аутистичних дітей″, організованим фундацією „Synapsis”, Варшава (Польща).

2002-2004 рр. – курси італійської мови, Центр італійської мови та культури при університеті імені І. Франка.

2001 – 2003 рр. – навчання у фундації „Synapsis” (Варшава): „Допомога дітям з аутизмом та їх родинам”.

1999 – 2004 рр. – студентка Львівського Національного університету імені Івана Франка; у червні 2003 року отримала диплом бакалавра психології з відзнакою; у 2004 – диплом магістра психології з відзнакою.

1997 – 1999 рр. – навчалася в Малій Академії наук, на відділенні психології; зайняла ІІІ місце у ІІ етапі всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів обласної Малої Академії наук.

Професійний досвід:

З вересня 2016 – доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії ЛНУ ім. І.Франка

З 2014 – доцент кафедри практичної психології при Львівському обласному інституті педагогічної післядипломної освіти.

З 2013 – доцент кафедри життєвих компетентностей при Львівському обласному інституті педагогічної післядипломної освіти.

З вересня 2010 р. – старший викладач кафедри життєвих компетентностей при Львівському обласному інституті педагогічної післядипломної освіти.

2010 р. – викладач в Українському Католицькому університеті.

З вересня 2008 р. – методист кабінету практичної психології та соціальної роботи  при Львівському обласному інституті педагогічної післядипломної освіти.

2007 – 2008 рр. – асистент кафедри психології Львівського Національного Університету імені Івана Франка/

з 2005 р. – Благодійний фонд для підтримки осіб із загальними розладами розвитку ″Відкрите серце″, психолог.

2005 – 2006 рр. – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач

2005 р. – Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення, психолог

2004 р. – реабілітаційний центр для дітей з ДЦП ″Джерело″, психолог.

2001 – 2003 рр. – посада лаборанта; робота в складі науково-дослідної групи проекту на тему: „Формування національних і соціальних ідентичностей в Україні новітнього часу (ХІХ – ХХ століття)”;спільний проект виконаний інститутом історичних досліджень та кафедрою історії і теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка; наукові керівники: Грицак Я. Й., Черниш Н. Й.

2003 р., 2004 р. – стажування за майбутнім фахом в школі, лікарні та університеті.

Участь у конференціях і семінарах:

 • 11-13 квітня 2013, The second international Vatican adult stem cell conference: “Regenerative Medicine: A Fundamental Shift in Shift in Science and Culture”, Ватикан, Італія
 • 22 лютого 2013. Fede e la vita umana, Ватикан, Італія.
 • 15 травня 2012 р. ІІ-й навчальний семінар «Тотальний біль. Погляд дітей з онкологічними захворюваннями, що перебувають в лікарні», Рим, Італія (Dolore totale. Il vissuto dei bambini oncologici terminali curati in ospidale)
 • 20 березня 2012 р. І –й навчальний семінар «Тотальний біль. Погляд дітей з онкологічними захворюваннями, що перебувають в лікарні», Рим, Італія (Dolore totale. Il vissuto dei bambini oncologici terminali curati in ospidale)
 • 15-17 листопада 2012, XXVII International Conference “The hospital, setting for evangelization: a human and spiritual mission, Рим, Італія.
 • 7 травня 2012р. Le relazioni che curano, Ватикан, Італія.
 • 24 лютого 2012 р. Конференція Academia PRO VITA «The management of infetility today», Ватикан, Італія.
 • 14-15 грудня 2012 р. базовий курс по еннеаграмі, модуль А, Рим, Італія (Corso avanzato, Enneagramma sorso base, modulo A)
 • 14 грудня 2011 р. Семінар «Здоров’я та міграція» (Salute e Migrazioni), Рим, Італія
 • 5-6 грудня 2011 р. Міжнародна Наукова конференція «Здоров’я чоловіків. Здоров’я жінок. Культурний, соціальний та медичний контекст», Познань, Польща.
 • 30 листопада-3 грудня 2011р. III World Congress on the Pastoral Care, Рим, Італія.
 • 24-26 листопада 2011 р. ХХVІ Міжнародна конференція організована Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari «La pastorale sanitaria a servizio della vita alla luce del Magistero del Beato Giovanni Paolo II», Ватикан, Італія.
 • 8-11 листопада 2011 р. Міжнародний Конгрес «Дорослі стовбурові клітин: Наука та Майбутнє Людини та Культури», Ватикан, Італія.
 • 4 травня 2011 р. Конгрес «Значення духовної психології при паліативній допомозі», Рим, Італія.
 • 27-29 квітня 2011 р. Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії», Тернопіль, Україна.
 • 18-20 листопада 2010 р. ХХV Міжнародна конференція організована Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari «Per una cura della Salute equa ed umana alla luce dell’Enciclica Caritas in veritate», Ватикан, Італія.
 • 16 листопада 2010 р. Конференція «Лікар хворого: пасторальна модель», Рим, Італія.
 • 5 листопада 2010 р. Ворк-шоп «Впровадження до аналізу постави тіла в арттерапії», Познань, Польща.
 • 5 листопада 2010 р. Ворк-шоп «Декупаж в артерапії», Познань, Польща.
 • 5 листопада 2010 р. Ворк-шоп «Малюнок в терапевтичній роботі», Познань, Польща.
 • 4-5листопада 2010 р. Міжнародна наукова конференція з арттерапії «Предмет. Мистецтво-Терапія-Навчання», Познань, Польща.
 • 7-8 жовтня 2010 р. «Форум дитячої неврології», Познань, Польща.
 • 11 червня 2010 р. «Аутизм: проблеми діагностики», Львів, Україна.
 • 3-4 червня 2010 р. Міжнародна науково-практична конференція ″Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність″, Київ, Україна.
 • 9 лютого 2010 р. ″Перспективи розвитку сімейних форм опіки для дітей-сиріт з особливими потребами і Україні″, НРЦ ″Джерело″, Львів, Україна.
 • Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю ″Допомога дитині з аутизмом: проблеми та шляхи вирішення″, 12-14 червня 2009 р.
 • 9-10 грудня 2008 р. Міжнародна науково-практична конференція ″Релігія, релігійність, філософія та наука у сучасному світі″: ″Синдром вигорання та процес адаптації у батьків аутичних дітей″, Луганськ, Україна.
 • 05.2008р. Науково-практична конференція ″Педагогічна спадщина Григорія Ващенка на тлі завдань сучасної української педагогіки″, Львів, Україна.
 • 21-22 листопада 2007 р. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція ″Актуальні проблеми навчання та вивховання людей в інтегрованому освітньому середовищі″, Київ, Україна.
 • 17-18 жовтня 2007 р. проведення семінару “Психолого-педагогічний супровід аутичної дитини”, “Центр раннього втручання”, Харків, Україна.
 • 15-18. 2007r. “Warsaw East European Conference”, Warszawa, Polska.
 • 21-24. 06. 2007r. XIV Ogólnopolska konferencja psychologii rowojowej, sesja plakatowa: “Dominujące wartości i konflikty wewmętrzne rodziców dzieci aytystycznych”, Poznań, Polska.
 • 03.2007r. “Ciało wszechobecne: cielesne konteksty w nauce i kulturze”, Poznań, Polska.
 • 04-10.12. 2006r. Konferencja “Europejski Tydzień Autyzmu”, Poznań, Polska.
 • 26-27. 05. 2007 р. “Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи”, воркшоп на тему: “Робота з батьками аутичних дітей методом “8 книжечок” Саттон”, Львів, Україна.
 • 2005р. “Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії”, доповідь на тему: “Стресогенні чинники, пов’язані з наявністю аутичної особи в сім’ї” та майстер-клас “Психологічна діагностика аутичних дітей”, Ужгород, Україна.
 • 2005 р. ″Духовні та соціально психологічні аспекти допомоги дітям із загальним порушенням розвитку в інтеграційній освіті″, доповідь на тему: “Психологічні особливості батьків аутичних дітей”, Львів, Україна.
 • 17-19 березня 2005 р. семінар «Смерть в сім’ї: особливості психологічної допомоги», Львів, Україна.
 • 2004 р. ″Дезадаптована дитина: напрямки психотерапевтичної та психокореційної допомоги″, доповідь на тему: ″Внутрішньо-особистісні конфлікти батьків аутичних дітей”, Львів, Україна.
 • 2003 р. Українсько-польська конференція „Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації”, доповідь на тему: „Дослідження психоемоційних та адаптаційних розладів батьків аутичних дітей”, Львів, Україна.
 • 2003 р. конференція „Актуальні проблеми розвитку дітей раннього віку”, Львів, Україна.
 • 2003 р. практичний семінар-клас „Новітні інформації та комунікаційні технології. Їх використання для розповсюдження та обміну інформації з гендерної проблематики”, Львів, Україна.
 • 2002 р. конференція з музикотерапії, Львів, Україна.
 • 2001 р. конференція „Психосоматика в медицині”, Львів, Україна.

Проекти

1999 р. – участь у науково-дослідному проекті „Націоналізм і проблеми модернізації: національні і соціальні ідентичності в новітній Україні”. Проект інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка (керівник проекту – доктор історичних наук Я. Грицак). Фінансування Міністерства України у справах науки і технології – Фонд Фундаментальних досліджень.

Нагороди

Дипломи і сертифікати:

kandydatskyj-dyplom-2 dyplom-mahistra dyplom-bakalavra dyp-sert-22 dyp-sert-21 dyp-sert-20 dyp-sert-19 dyp-sert-18 dyp-sert-17 dyp-sert-16 dyp-sert-15 dyp-sert-14 dyp-sert-13 dyp-sert-12 dyp-sert-11 dyp-sert-10 dyp-sert-09 dyp-sert-07 dyp-sert-06 dyp-sert-05 dyp-sert-04 dyp-sert-03 dyp-sert-02 cert1

Розклад