Калагурка Христина Іванівна

Посада: доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: khrystyna.kalahurka@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

• педагогічна освіта і наука у вищій школі
• науково-педагогічні персоналії Львівського університету 2 пол. ХХ ст.

Курси

Публікації

Калагурка Х. Внесок Ф. І. Науменка у вивчення історії освіти і педагогічної думки Київської Русі / Х. Калагурка // Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 202-207.

Калагурка Х. Діяльність А. С. Макаренка у 1920-х роках в оцінці Ф. І. Науменка / Христина Калагурка // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини : зб. наук. праць. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 103 – 108.

Калагурка Х. І. Федір Науменко – видатний дослідник освіти та шкільництва на Закарпатті / Хритсина Калагурка // Вісник Прикарпатського університету . Сер. : Педагогіка. – 2012. – Вип. XLII. – С. 11-14.

Калагурка Х. Федір Науменко – ініціатор макаренкознавчих досліджень у Львівському університеті / Христина Калагурка // Витоки педагогічної майстерності  : зб. наук. праць. Сер. : Педагогічні науки. – Полтава, 2013. – Вип. 11. – С. 153 – 157.

Калагурка Х. І. Постать Ф. І. Науменка крізь призму його епістолярію / Х. І. Калагурка // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 298-301.

Калагурка К. И. Научное сотрудничество Ф. И. Науменко и исследователей немецкой лаборатории “Макаренко-реферат” [Электронный ресурс] / К. И. Калагурка // APRIORI : электрон. науч. журн. Сер. : гуманитарные науки. – Краснодар, 2015. – № 6.

Калагурка Х. І.  Штрихи до портрета  українського вченого-педагога Федора Науменка / Х. І. Калагурка // Молодий вчений : наук. журн.  – 2015. – № 3 (18). – С. 98 – 101.

 

 

Біографія

Народилася 25 липня 1988 року у м. Львові.

2005 р. – випускниця СШ № 75 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням англійської мови;

2005-2010 рр. – студентка історичного факультету ЛНУ  імені Івана Франка;

2005-2011 рр. – здобувала другу вищу освіту  на факультеті журналістики ЛНУ імені Івана Франка (заочна форма навчання);

2010-2013 рр. – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ  імені Івана Франка;

2013-2016 рр. – вчитель історії Класичної гімназії при ЛНУ  імені Івана Франка (за сумісництвом);

2013 -2017 рр. –  асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка;

2016 р. – кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: “Науково-педагогічна спадщина
Ф. І. Науменка (1901-1991 рр.)”;

2017 р. – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки.

2017 р. – проходила стажування в Інституті педагогіки Вроцлавського університету (Польща).

2013 р. – член Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка, Українського педагогічного товариства “Рідна школа”, член Правління Асоціації випускників Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2017 р. нагороджена дипломом та премією Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за наукові досягнення серед молодих науковців.

Автор панад 30 наукових праць.

 

Розклад