Лепеха Лілія Петрівна

Наукові інтереси

інноваційні підходи в навчанні дітей з порушеннями психофізичного розвитку, раннє втручання та рання підтримка розвитку дітей з порушеннями розвитку, логопедія, питання реорганізації та вдосконалення роботи психолого-медико-педагогічних консультацій на етапі впровадження інклюзивної освіти.

Предмети, які читає:

 • Логопедія
 • Логопедія з практикумом
 • Теорія та методика виховання дітей з ТПМ

Курси

Публікації

Посібник

 1. «Логопедичні ігри в корекційній роботі з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення» 2016р. Друк ПП«ПОСВІТ»м. Дрогобич, 76 с.

Друковані праці:

 1. «Особливості обстеження дітей з аутизмом в умовах сучасних ПМПК»матеріали  міжнародної науково-практичної конференції «Аутизм: проблеми і перспективи». Львів, 2009р., с. 19-21.
 2. «Роль психолого-медико-педагогічних консультацій в інклюзивному просторі» матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції. Львів: «Львівська політехніка», 2011р.- с.234-235, 2с.;
 3. «Роль ПМПК у розбудові інклюзивної освіти в Україні»збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, випуск 23,ч.1 – Кам’янець-Подільський «Медобори-2006» – 2013.-С.76-83.
 4. «Корекція звуковимови у дітей з дислалією засобами малих фолькльорних жанрів», вісник «Української асоціації корекційних педагогів» №2 2016р.,
 5. «Досвід впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх закладах Львова» збірник статей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 98-й річниці від дня народження В.Сухомлинського 28.09.16р. м. Кіровоград.
 6. «Психолого-педагогічна діагностика дітей раннього віку як складова педагогічного процесу», збірник матеріалів звітних конференцій факультету педагогічної освіти  04.02.2016 р. ст.83.
 7. «Організаційні основи створення системи комплексної допомоги дітям зі складними порушеннями розвитку», збірник тез доповідей науково-практичної  конференції «Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти», 29–30 вересня 2016 р.,  м. Львів.
 8. «Системний підхід у забезпеченні корекційної допомоги дітям з порушеннями розвитку», збірник тез доповідей міжнародного Конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії» 27-28 жовтня 2016 року Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Біографія

Голова Львівського осередку ВГО «Асоціація корекційних педагогів України». Магістр дефектології, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад