Кобилецька Людмила Володимирівна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: lyudmyla.kobyletska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

фразеологія української та чеської мов; вивчення ФО у початковій школі. Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вираження часових та просторових відношень у чеській фразеології».

Курси

Публікації

Публікації у фахових виданнях:

  1. Кобилецька Л. В. Вивчення фразеології в початковій школі як невід’ємної складової загальнокультурного розвитку молодших школярів // Людмила Кобилецька //Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2016. – Вип. 31. – С. 257 – 264.
  2. Кобилецька Л. В. Варіантність українських фразеологізмів на позначення просторових відношень / Кобилецька Людмила // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2016. – С.48-53.
  3. Кобилецька Л. В. Українські фразеологізми на позначення відстані як просторової категорії у зіставленні з чеськими / Кобилецька Людмила // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015.– С.60-66.
  4. Кобилецька Л. В. Структурно- семантична характеристика чеських фразеологізмів на позначення просторових відношень / Людмила Кобилецька // Вісник Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 56. – Частина 1. – С.212-217.
  5. Кобилецька Л. В. Фразеологізм як одиниця номінації (на матеріалі чеських фразеологізмів на позначення часових та просторових відношень) / Кобилецька Л. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті акад. Л. Булаховського. Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2012.– Вип. 19. – С.77-87.
  6. Поліщак Л. В. Концепт “Час” у чеській фраземіці / Людмила Поліщак// Проблеми слов’янознавства.– Львів, 2010. – Вип.59. – С.259-264.
  7. Поліщак Л. В. Чеські фразеологічні одиниці на позначення протікання дії в часі / Людмила Поліщак// Мовознавчі студії. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – Вип.2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від народження проф.Мар’яна Демського ). – С.304-310.
  8. Поліщак Л. В. Вираження часових відношень у чеській фразеології / Людмила Поліщак// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 48. – С. 268 – 274.
  9. Поліщак Л. В. Вираження просторових відношень у чеській фразеології / Людмила Поліщак // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2009. – Вип.58. – С. 170 – 175.

Статті у зарубіжних наукових виданнях:

10. Кобилецька Л. В. Системні зв’язки у сфері чеської фразеології на позначення часових та     просторових відношень / Людмила Кобилецька // Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost. – Brno, 2015. – С.233-241.

11. Кобилецька Л. В. Варіантність чеських фразеологізмів на позначення часових та просторових відношень / Кобилецька Л. В. // Филология – культурология: диалог наук: Материалы IV Международной научной интернет- конференции “Филология – культурология: диалог наук” / ред.– Сост. Н. В. Летаева. – Одинцово: АНОО ВО “Одинцовский гуманитарный университет”, 2014. – С.180-188.

Тези доповідей:

    12. Кобилецька Л. В. Соціокультурний аспект формування культури мовлення педагога / Людмила Кобилецька // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. – С.46-48.

   13. Кобилецька Л. В. Забезпечення наступності при вивченні фразеології / Кобилецька Л. В. // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності: Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С.89-91.

 

Біографія

Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (з відзнакою). Завершила навчання в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка.

 

Години консультацій:

Середа  12.00 – 13.00

Четвер  12.00-13.00

 

Розклад