Василишин Марія Семенівна

Посада: асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Наукові інтереси

• організація неформальної освіти в Україні і Польщі;
• міжкультурна освіта і міжкультурна комунікація;
• проблеми запровадження музейної педагогіки у навчальний процес загальноосвітньої школи.

Курси

Публікації

  1. Василишин М. С. Партнерство школи і музею: історичні моделі співпраці // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка,2013. – III том. – С. 353-359.
  2. Караманов О.В., Василишин М. С. Наратив як історико-педагогічне джерело та його репрезентація у музейному просторі //Педагогічний дискурс: Зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С.311–315.
  3. Василишин М. С., Концепція «Storytelling» в контексті співпраці школи і музею // Pedagogika: Зб. наук. праць / ред. К.Редзінські, М.Лапот. – Ченстохова: Академія Я.Длугоша, 2013.-Вип. 22. – С.301-312.
  4. Василишин М. С. Дитяча творчість у просторі музею: актуалізація інноваційного педагогічного досвіду України й Польщі // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 715. Педагогіка та психологія. – Чернівці, ЧНУ, 2014 – С.30-37.
  5. Василишин М. С. Сучасний урок в музеях художньо-мистецького профілю України і Польщі // Порівняльно-педагогічні студії № 2 (24), 2015 – С.77-83.

 

Розклад