Породько Мар’яна Ігорівна

Наукові інтереси

теорія і методика фізичного виховання дітей та студентів; здоров’язберігаючі технології у вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; фізична реабілітація дітей із особливими освітніми потребами.

Курси

Публікації

 1. Друковані роботи:
 1. “Фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи”. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми ф.в.і спорту. Харків 2003р.№ 16 с.2.
 2. “Адаптація серця юних веслярів до фізичних навантажень впродовж річного тренувального циклу“//Vміжнародна конференція “Адаптаційні можливості дітей і молоді“: Матеріали конференції.-Одеса, 2004.
 3. Динаміка розумової працездатності кваліфікованих гандболісток залежно від спрямованості навантажень та в процесі змагальної діяльності. Сіренко Р., Породько І., Породько М. ЛНУ ім. Ів.Франка, Педагогічний коледж ЛНУ.ім.Ів.Франка. Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції/За заг. ред. Р.Р.Сіренко.- Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Іванв Франка, 2008.с.68-71.
 4. Породько М., Маркова К., Породько І. //Вплив занять карате на організм молодшого школяра// Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів/За заг. ред. Сіренко Р.Р.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2009. –  с.154-160.
 1. Думич О.І., Породько М.І. Організаційно-методичні аспекти застосування індивідуального і диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів молодшого шкільного віку // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичне виховання і здоров’я людини. Вип. 19: у 4-х т. – Л.: ЛДУФК, – Т.2. – с.75-81.
 2. Органіста М., Породько М. Попередження порушень постави у дітей молодшого шкільного віку/Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції; Під заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – с. 243-249.
 3. Пінчук Ю.В. Породько М.І. Система фізичної реабілітації дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення // Наукового часопису НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 29. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. К., 2015. Вип. 2. – с. 110-120.
 4. Стасів П., Породько М., Породько І. Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Галичині// Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали Всеукраїнської конференції студентів, магістрантів та аспірантів; Під заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2015. – с. 271-277.
 5.  Олійник У., Породько М., Породько І. Дослідження використання рухливих ігор для покращення фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали Всеукраїнської конференції студентів, магістрантів та аспірантів; Під заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2015. – с. 69-77.
 6. Луцишин Н., Породько М., Породько І. Організація та методика проведення уроків з дітьми молодшого шкільного віку, що відносяться до спеціальної медичної групи // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали V Всеукраїнської конференції; Під заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2016. – с. 69-77.
 7. Вінтун Д., Породько М., Породько І. Шляхи реалізації дидактичних принципів на уроках фізичної культури // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали V Всеукраїнської конференції; Під заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2016. – с.  78-81.
 8. Тези доповіді: «Фізична реабілітація, як комплексний засіб щодо попередження порушень постави у дітей молодшого шкільного віку» II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми ортопедагогіки та ортопсихології» Київ 13-14 листопада 2014 р.
 9. М. Породько Фізична реабілітація дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. Метеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція корекційної і соціальної педагогіки та інклюзії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. – С. 87-89.
 10. Породько М.І. До питання психомоторного розвитку дошкільників із аутистичним спектром порушень // Наукового часопису НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 29. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. К., 2016. Вип. 1. (подано до друку).

2. Методичні розробки:

 1. Методика навчання елементів баскетболу молодших школярів засобами рухливих ігор / Уклали: В. Демчишин, М. Породько. – Львів: [Б. В.] – 2012. – 16с.
  1. Іван Боберський – батько українського тіло виховання:збірник матеріалів студентської науково-теоретичної конференції/Упорядник М. Породько. – Львів. – 2013. – 40с.
  2. Щоденник обліку фізичної підготованості та стану здоров’я студентів Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка /Уклали: М. Породько, О. Думич. – Львів: [Б. В.] – 2015. – 40с.
  3. Фізкультура з методикою навчання: навчально-методичні матеріали щодо вивчення курсу для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»/Укладач: М. Породько. – Львів: [Б. В.] – 2015. – 76с.
  4. Алтимат (командний спорт з літаючим диском) :Навчально-методичні рекомендації /Укладачі: М. Породько, І. Породько. – Львів. – 2015. – 34с.

 

3. Участь у конференціях, виступи на семінарах

 1. «Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді» V Всеукраїнської науково-практичної конференція (2014р.)
 2. «Проблеми формування здорового способу життя молоді» Всеукраїнська конференція студентів, магістрантів та аспірантів, (2015р., 2016р.)
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми ортопедагогіки та ортопсихології» Київ 13-14 листопада 2014р.
 4. II Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми логопедії» Київ 15-16 жовтня 2014р.
 5. Науково – практичний семінар за програмою: “Рука-мозок» нейро-психо-педагогічна корекція розвитку дітей з органічними ураженнями головного мозку, 6-7 травня 2015р. м. Львів
 6. 6. Круглий стіл з міжнародною участю: «Практична підготовка корекційних педагогів як складова фахового формування студентів для діяльності в умовах інклюзивного простору» з нагоди 10-річчя корекційної освіти в Університеті, 19 листопада 2014р. в м. Львів (Україна)
 7. Семінар «Роль навчально-реабілітаційних центрів у створенні регіонального та корекційно – реабілітаційного освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами». 18-19 вересня 2015р.
 8. Міжрегіональний методично-практичний семінар: «Впровадження проектної технології в початковій школі» 27 жовтня 2015р.м. Львів
 9. I Міжнародна науково-проктична конференція “Актуальні проблеми комплексної корекції аутичних порушень» 25-26 жовтня 2016р.

Розклад