Мищишин Ірина Ярославівна

Посада: доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: iryna.myshchyshyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

• проблеми соціально-педагогічної роботи в Україні та за кордоном;
• питання історії української школи, освіти та педагогічної думки;
• релігійно-моральне виховання учнівської та студентської молоді

Курси

Публікації

Більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій.

Т.Тхоржевська, Ю.Щербяк, І. Мищишин. Теоретико-методичні основи християнської педагогіки /Тхоржевська Т., Щербяк Ю., Мищишин І. – Тернопіль, 2002. – 480 с.

Мищишин І. Соціальна робота : навч. посібник / І. Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 160 с.

Біляковська О., Мищишин І., Цюра С.  Дидактика вищої школи : навч. посібник / О. Біляковська, І. Мищишин, С. Цюра. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 360 с.

Myszczyszyn I. Оpieka paliatywna jako środowisko wypalenia zawodowego pracownika socjalnego: realia ukraińskie / I. Myszczyszyn // Rizikové správanie v teórii a praxi sociálnej práce. 3-j ročník Košických dní sociálnej práce. – Košice. – 2014. – S.80-87. 

Myshchyshyn. I. Dynamics and factors of the development of social orpanhood in Ukraine / I. Myshchyshyn // Charity, philanthropy and social work. – Jarosław. – 2015. – №2. – S. 87-96

Myshchyshyn I. “CARITAS UKRAINE” Activity as an Example of Productive Activities of the Third Sector in the Sphere of Social Work / І. Myshchysyn // Interdisciplinary Approach in Social Problem Solving.  (Eds.),Pešatová, I., Szluz, B. & P. Walawender. – Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkynje v Ústí nad Labem, 2015. – S. 212–223.

Myszczyszyn I. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej na Ukrainie / I. Myszczyszyn // Wielowymiarowość wykluczenia społecznego. Diagnoza i profilaktyka, pod red. B. Szluz. – Spišská Nová Ves, Wyd. Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD Banícka, 2015. – S. 99–110. ISBN 978-80-971181-2-9 (peer-reviewed, Словаччина)

Myshchyshyn І., Tcura S. Contribution of orders and institutes of consecrated life of Ukrainian Greek-Catholic Church to the formation of national consciousness of Ukrainian children and youth / І. Myshchyshyn, S. Tcura // Czech-Polish historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno. – 2014. – Vol. 6 /2014/1. – P.20–29

Dmytro Hertsyuk, Iryna Myshchyshyn. Ukrainian Cultural-Educational Life in Lemkovina from the End of the 19th Centuries to the 1930s. D. Hertsyuk, І. Myshchyshyn Czech-Polish historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno. – 2016. – Volume 820161, p. 77-87.

Наукова біографія

Народилася у Львові.

Вищу освіту здобула у Львівському державному університеті імені Івана Франка, де з відзнакою закінчила фізичний факультет. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію “Моральне виховання української молоді у процесі співпраці школи, греко-католицької церкви і громадськості (Галичина, кін. ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)”. Науковий керівник – док. пед. наук, професор Ірина Євгенівна Курляк. З 1996 року асистент, з 2003 року  – доцент кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка. Вчене звання доцента присвоєно у 2004 р. У 2005 р. була стипендіатом Фонду Королеви Ядвіги в Ягелонському університеті. Стажувалась у Вроцлавському та Жешувському університетах. Член наукової ради міжнародного наукового журналу «Доброчинність, філантропія і соціальна робота» Вищої державної технічно-економічної школи ім. о. Броніслава Маркевича (Ярослав, Польща). Автор понад 100 наукових праць.

Розклад