Сірант Неля Петрівна

Наукові інтереси

історія рідного міста, технологія проведення сучасного уроку, етнопедагогіка

Курси

Публікації

 

  1. Сірант Н.П. Педагогіка сімейного виховання: навчально-методичний посібник / Н.П.Сірант. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 118 с.
  2. Сірант Н.П. Методичні рекомендації про проходження педагогічної практики: навчально-методичний посібник. / Н.П.Сірант. – Львів, 2013. – 116 с.
  3. Сірант Н. У вдячній пам’яті жива. / Н.Сірант // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С.58-59.
  4. Сірант Н. Майбутній учитель початкових класів у малокомплектній школі. / Н.Сірант // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріал міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2013р.) / [укл.О.Р.Поляновська, С.В.Чернюк] – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – С. 77-79.
  5. Сірант Н. П. Естетичне виховання дитини в сім’ї як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Н. П. Сірант // «Теорія і практика освіти в сучасному світі» (м. Чернігів, 13-14 листопада 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015.
  6. Сірант Н. П. Підготовка майбутнього вчителя початкової освіти до формування математичної компетентності молодших школярів [Текст] / Н. П. Сірант, О. В. Яценко // «Актуальні питання сучасної педагогіки» (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015.
  7. Сірант Н. П. Естетичне виховання дітей засобами природи [Текст] / Н. П. Сірант // Молодий вчений. — 2016. — №2.
  8. Сірант Н.П. Софія Русова про естетичне виховання дитини засобами мистецтва. / Н.П.Сірант // «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика» (м.Івано-Франківськ, 25.02.16р.) –
    інтернет –конференція- адрес сайту pu.if.ua

Біографія

Освіта : вища. Магістр.

Закінчила : Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Тема кандидатської : Естетичне виховання дитини в сім’ї засобами української народної педагогіки (друга половина ХХ століття).

Викладання : методика навчання математики, практикум розв’язування задач.

Розклад