Цимбала Олеся Миронівна

Наукові інтереси

загальна психологія, суб’єктивне благополуччя особистості, арт-терапія

Навчальні дисципліни, які викладає (практичні заняття):

  • Загальна психологія, вікова та педагогічна
  • Етнопсихологія
  • Соціальна психологія
  • Арт-терапія в освіті

Курси

Публікації

Навчально-методичні посібники

  • Тестові технології оцінювання знань студентів у педагогічних коледжах : методичні рекомендації щодо розробки педагогічних тестів / А. М. Богданова, В. С. Корнят, О. М. Цимбала. – Львів : Растр-7, 2013. – 44 с.
  • Курсова робота [Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальностей «Дошкільна освіта» (6.010101), «Початкова освіта» (6.010102), «Корекційна освіта» (6.010105), «Соціальна педагогіка» (6.010106)] / Уклад.: І. Кметь, М. Проць, М. Стахів, О. Цимбала. – Львів: Факультет педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 28 с.

Тези конференцій:

  • Цимбала О. Психологічні аспекти вивчення суб’єктивного благополуччя особистості / О. Цимбала // Збірник тез ІІІ наукового міжкафедрального семінару (до дня психолога) Видатні постаті психології: історія, сучасність та перспективи. Львів, 2016. – С. 123-127.
  • Цимбала О. Особливості використання арт-терапевтичних у навчальному процесі ВНЗ / О. Цимбала // Творча багато вимірність простору арт-терапії : тези доповідей науково-практичного семінару [Текст]. – Львів, 2016. – С. 23-27.
  • Цимбала О. Теоретичні аспекти вивчення проблеми суб’єктивного благополуччя / О. Цимбала // Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції : (м. Харків, Україна, 22-23 липня 2016 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Цент педагогічних досліджень», 2016. – С. 96-99.

Біографія

Народилась у м. Львові. У 2000 р. закінчила з відзнакою ЗСШ с. Підбірці Пустомитівського р-ну Львівської області

У 2005 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка, психологію.

З вересня 2005 року прийнята на посаду викладача психології Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка

2009 р. ‑ отримала кваліфікаційний рівень «спеціаліст ІІ категорії»

З квітня 2015 року здобувач кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені І.Франка

З квітня 2016 року – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії (за сумісництвом)

 

Підвищення кваліфікації:

2012 р. ‑ курси підвищення кваліфікації. Львів (ЛНУ імені Івана Франка Інститут післядипломної освіти) 2012 рік , Реєстраційний № 3800

2015 р.‑ курси підвищення кваліфікації «Теорія і практика арт-терапії: розмаїття підходів» Львів-Київ, сертифікат СП № 1541827

Розклад