Васюник-Кулієва Марія Іванівна

Наукові інтереси

сучасні педагогічні технології; корекційна педагогіки, спеціальна психологія, державне управління.

Курси:

 • Основи дефектології та логопедії
 • Дефектологія

Публікації

 • «Збірник інформаційно-практичних матеріалів для керівників загальноосвітніх навчальних закладів особистісно орієнтований компонент управлінської діяльності в організації інклюзивної освіти», рекомендований Вченою радою Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Тези доповідей на міжнародних конференціях; «Інклюзивна освіта у Львівській області: здобутки, проблеми та шляхи розвитку» (Модернізація системи державного управління: теорія і практика: матер.наук.-практ.конф.за між народ.уч. (9 жовтня 2015 р., м. Львів)/ за наук.ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015.- 328 с.);
 • Вісник Львівського університету VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2004. Вип.18. С. 106–111 Ser. Pedagog. 2004. N 18. P.106–111 © Васюник Марія, 2004 УДК 376.352 Передумови формування мотиваційної сфери відуального відображення дійсності у дітей зі зниженим зором;
 • Програма і методичні рекомендації з виховання морально-етичних норм учнів 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з вадами зору (рекомендовано науково-методичною комісією із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол № 33 від 6 червня 2000 року);
 • Обласна Програма запровадження та розвитку інклюзивної (інтегрованої) форми навчання у закладах освіти Львівщини до 2016 року (рішення колегії департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді обласної державної адміністрації від 05 квітня 2013 року протокол №1).

Окрім цього, розроблено рекомендації до занять:

 • «Інклюзія в школі: перспективи»;
 • «Безбар’єрне середовище»;
 • «Моя позиція щодо неповносправності»;
 • «Дефектологічний словник»;
 • «Дефектологічний диктант»;
 • «Вектор неповносправності» та ін.

Біографія

Упродовж 1987-2015 років працювала на різних посадах в освітній галузі Львівської області – у Львівського державному університеті імені Івана Франка, департаменті освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, зокрема, з 2006 року – на посаді головного спеціаліста департаменту.

Маю досвід:

– в реалізації державної політики в галузі загальної середньої освіти, соціального захисту та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами (у тому числі й дітей з інвалідністю), які навчаються в школах-інтернатах та освітніх закладах з  інклюзивною формою навчання;

– викладацької діяльності – упродовж 2002-2015 років працювала викладачем з основ корекційної педагогіки в Педагогічному коледжі при Львівському національному університеті імені Івана Франка та Львівському інституті післядипломної педагогічної освіти.

Рішенням атестаційної комісії III рівня № 1від 22 квітня 2015 року при департаменті освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Освіта:

1987-1993 – навчання на хімічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка;

1995-1998 – навчання на дефектологічному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету;

з 1 вересня 2015 року навчаюсь у Львівському регіональному інституті державного управління при Президентові України Національної академії державного управління.

Знання мов: вільно володію українською, російською мовами; читаю, перекладаю зі словником – англійською, чеською; читаю, перекладаю, розмовляю – польською.

Додаткова інформація:

Наявність закордонного паспорта, водійські права категорії “В”;  навики: ПК- MS Office, Інтернет – як користувач.

Особисті якості: комунікабельність, відповідальність, порядність, гнучкість, креативність, вмію працювати в команді.

Проекти

«Тренінг тренерів з інноваційної політики моніторингу та оцінки навчальних оздоровчих програм» (Tacis Support Strengthening Multi Sectoral Approaches Towards HIV/AIDS among Youth in Ukraine),  Step by Step, канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», «Освіта XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства».

Нагороди

Диплом Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація корекційних педагогів»

Розклад