Лобода Вікторія Віталіївна

Посада: доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: viktoriya.loboda@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Інтернет-технології у спеціальній освіті; електронне навчання; сучасні педагогічні технології; системи управління знаннями; англійська мова для професійної комунікації; психолінгвістика та психологія мовлення

День та години консультацій: щовівторка, з 11:30 до 13:30

Курси

Публікації

Член наукової ради журналу “Ruch Pedagogiczny”: щоквартального наукового видання Варшавської вищої школи гуманітарних наук ім.Болеслава Пруса, Польща (Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa) (поч. з 1912 р.), що входить у перелік ERIH серед журналів у галузі педагогіки і має найвищу оцінку в Польщі (10 балів).

Статті у наукових журналах:

 1. Loboda V. Cognitive presence and effect of immersion in virtual learning environment / I. Katernyak, V. Loboda. – Universal Journal of Education Research : Horizon Research Publishing Corporation. – Vol. 4, No. 11. – 2016. Режим доступу до журн.: http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=5254indexed in ERIC (Education Resources Information Center)
 2. Loboda V. Knowledge management and the effect of immersion in virtual learnign environments / I. Katernyak, V. Loboda, O. Garnets, M. Kulya // Proceedings of Global Learn 2016 Conference. – Limerick, Ireland, 2016. – C. 234-239. Режим доступу до журн.: http://www.learntechlib.org/p//172729
 3. Лобода В. В. Електронне навчання, що базується на досвіді / В. В. Лобода // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том VII (67) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2016. – 534 с. – С.375-383.
 4. Лобода В. В. До питання формування ефективного Інтернет-середовища для організації електронного навчання / В. В. Лобода // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІV (64) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – 586 с. – С.282-289.
 5. Лобода В. В. Kompetentność budująca model przygotowań praktyczno orientowanych logopedów (Компетентнісно формуюча модель підготовки практико-орієнтованих логопедів) / Л. В. Кашуба, В. В. Лобода. – Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie (Сучасна освіта: філософія, інновації, досвід) – Lodz, Wyźsza Szkoła Informatyki i Umiejętności, 2015. – C. 133-136.
 6. Лобода В.В. Перші кроки на шляху до створення спільноти практиків у галузі корекційної педагогіки / В. В. Лобода // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – 546 с. – С.181-188.
 7. Лобода В.В. Использование электронной формы обучения для развития современных жизненных компетентностей студентов с особыми образовательными потребностями / В.В. Лобода // Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy. – Zeszyt 14 (7) 2014. – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska, 2014. – С. 191-202.
 8. Loboda V. Students’ Immersion in eLearning Environment – a shift to Experience Education / V. Loboda, I. Katernyak // Proceedings of the International Conference on ICT in Teaching and Learning «Engaging Students through Emerging Technologies». – The Open University of Hong Kong, StPaul’s Convent School, Hong Kong SAR, 2012.
 9. Loboda V. Designing an Entrepreneurial Mindset in Engineering and Management / V.Loboda, I. Katernyak, S. Ekman, A. Ekman // International Conference on Engineering Design (ICED09), Design Society and Stanford University, 2009. Режим доступу до журн. : designsociety.org ; http://stanford.edu
 10. Лобода В. В. Розвиток мовлення учнів з вадами слуху в навчальному Інтернет-середовищі / В. В. Лобода // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : [зб. наук. праць]. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип. 13 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін. ; редкол. : В. М. Синьов та ін.]. – Київ, 2009. – 233 с.
 11. Loboda V. eLearning: from social presence to co-creation in virtual education community [Електронний ресурс] / M. Sheremet, V. Loboda, I. Katernyak // Interactive Technology and Smart Education. – Volume 6, Issue 4 (ICT2009 Conference special issue), 2009. – C.215-222. Режим доступу до журн. : http://www.emeraldinsight.com/toc/itse/6/4
  Indexed in: Emerging Sources Citation Index, Scopus, Civil Engineering Abtracts, INSPEC, ERIC (Education Resources Information Center)
 12. Loboda V. Innovation and Creativity in Virtual Learning Community [Електронний ресурс] / V. Loboda, I. Katernyak // 5th International Conference on Multimedia and ICT: m-ICTE2009. Режим доступу до журн. : http://www.formatex.org/micte2009/acceptedabstracts.php
 13. Лобода В. В. Розробка педагогічної технології для організації дистанційного навчання старшокласників з вадами слуху в Інтернет-середовищі “Електронна школа” / В. В. Лобода // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип. 9 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [ред. рада: В. П. Андрущенко (голова) та ін. ; редкол. : Синьов В. М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 215, [4] с. – С. 69-71.
 14. Лобода В. В. Соціальна роль розвитку мовлення учнів з вадами слуху в загальній та спеціальній науково-педагогічній і методичній літературі / Лобода В., Петрик О. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип. 9 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [ред. рада: В. П. Андрущенко (голова) та ін. ; редкол. : Синьов В. М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 215, [4] с. – С. 71-73.
 15. Loboda, V. Value innovation and Medici effect in ODL. [Електронний ресурс] / Katernyak, V. Loboda, Ekman, S., Ekman, A. // E-learning and Multicultural Education: Digital Divide and Digital Opportunities Workshop, Università Telematica “Guglielmo Marconi”, Rome, Italy. 2008. Режим доступу до журн. : http://www.guideassociation.org/proceedings/Guide_2008/
 16. Loboda V. еLeaning and Value Innovations in Virtual Education Community [Електронний ресурс] / V. Loboda, M. Sheremet, I. Katernyak, Zh. Katernyak, S. Ekman, A. Ekman // 11th International Conference on Humans and Computers HC 2008, Nagaoka University of Technology (NUT), Japan. Режим доступа до журн. : http://gii.nagaokaut.ac.jp/hc2008/tmpPdf/tmpvUaAq8.pdf
 17. Loboda V. Pedagogical approaches and creativity in culturally diverse virtual education community [Електронний ресурс] / I. Katernyak, V. Loboda, S.Ekman, A. Ekman // 2008 International Conference of ICT in teaching and Learning. – The Open University of Hong Kong SAR, 2008. Режим доступу до журн. : https://lists.cs.columbia.edu/pipermail/learningcenter/attachments/20090320/8654fe86/IMCL2009Program-0001.pdf
 18. Лобода В. В. Розвиток комунікативних навичок і соціалізація старшокласників з вадами слуху в навчальному Інтернет-середовищі / В.В. Лобода // Імідж сучасного педагога: логопедичні знання – вчителю. – Випуск 4 (73), Полтава : 2007. – 68 с.
 19. Лобода В. В. “Віртуальний кампус” – Інтернет-середовище для розвитку навчальних можливостей старшокласників з вадами слуху / М.К. Шеремет, В. В. Лобода // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наукових праць. – Випуск 6. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – 169 с.
 20. Лобода В. В. Електронне навчання у відновленні балансу академічних знань та життєвих компетенцій особистості / В. В. Лобода, І. Б. Катерняк // Наука і освіта, № 7-8, листопад-грудень, 2005. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. Гол. ред. О.Я. Чебикін. – Одеса : Південний науковий центр АПН України, 2005. – 224 с.
 21. Loboda V. E-Learning and International Education Network for the Deaf / V.Loboda, I. Katernyak, M. Katernyak // ATVN-EU-GP Conference Proceedings. – National Institute of Telecommunications, 2005.
 22. Лобода В. В. Особливості створення навчально-виховного Інтернет-середовища для підвищення мотивації старшокласників з вадами слуху до навчання / В. В. Лобода // Вісник : зб. наук. статей НПУ імені М.П. Драгоманова: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів / Укл. Л. Л. Макаренко, І. О. Нікуліна. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – Випуск 8. – 298 с.
 23. Лобода В. В. Використання Інтернет-середовища для розвитку комунікативних навичок старшокласників з вадами слуху / М.К. Шеремет, В. В. Лобода, І. Б. Катерняк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Випуск 4. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004.
 24. Лобода В. В. Digital Equality for the Deaf: Challenge to Isolation and Poverty (Цифрова рівність для нечуючих: виклик ізоляції та бідності) / В.В. Лобода, І. Б. Катерняк // Інтернет – освіта – наука – 2004, 4-та міжнародна науково-технічна конференція ІОН – 2004, зб. матеріалів конференції. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2004. – 432 c.
 25. Лобода В.В. Особливості впровадження активних методів навчання (кейс-метод та симуляційні ігри) у віртуальних середовищах (e-Learning) / І. Катерняк, В. Лобода, Л. Острівна // Інформаційні засоби навчання для підвищення якості економічної освіти. – Суми, Сумський державний університет, 2004.
 26. Лобода В. В. Особливості використання кейсового методу в дистанційній формі навчання / В. В. Лобода, І. Б. Катерняк // Освіта і віртуальність – 2002. зб. наук. праць 6-ї Міжнародної конференції Української асоціації дистанційної освіти. Під заг. ред. В. А. Гребенюка і В. В. Семенця. – Харків-Ялта : УАДО, 2002. – 385 с.
 27. Лобода В. В. Українська система дистанційного навчання: від інновації до реалізації / В. В. Лобода, І. Б. Катерняк // “Інтернет – освіта – наука – 2002”, 3-тя міжнародна конференція ІОН – 2002, зб. матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2002. – 266 с.
 28. Лобода В. В. Підготовка навчальних курсів з використанням мультимедіа й Інтернет / В. В. Лобода, І. Б. Катерняк // Освіта і віртуальність – 2001, зб. наук. праць 5-ї Міжнародної конференції Української асоціації дистанційної освіти. Під заг. ред. В. А. Гребенюка і В. В. Семенця. – Харків-Ялта : УАДО, 2001. – 362 с.
 29. Loboda V. On-Line Tutoring in Global Education Environment [Електронний ресурс] / V. Loboda, I. Katernyak, M. Tomyn // 20th ICDE World Conference on Open Learning and Distance Education, The Future of learning – Learning for the Future: Shaping the Transition. Dusseldorf, Germany, 2001. – Режим доступу до журн. : http://www.fernuni-hagen.de/ICDE/D-2001/final/statisch/A1180.html

Тези конференцій

30. Loboda V. E-Learning on ‘Combatting Trafficking in Human Beings’ in the Community of Practice / O. Horbunova, I. Katernyak, V. Loboda // ICHT 2017 : 19th International Conference on Human Trafficking. – Prague, Czech Republic. – March 23-24, 2017. Режим доступу: https://www.waset.org/conference/2017/03/prague/ICHT

31. Лобода В. В. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх корекційних педагогів із застосуванням Web 2.0. / В. В. Лобода // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. – 209 с. – С.79-82.

32. Loboda V. Effective ways to organize work-based training and re-training of practitioners using e-Learning / В. Лобода // Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії». – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016.

33. Лобода В. В. Веб-інструменти на допомогу педагогу для організації середовища навчання у співпраці // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції”. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016.

34. Лобода В.В. Фасилітація як стиль лідерства в середовищі студентської молоді / В. В. Лобода // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. – 188 с. – С. 49-52.

35. Лобода В. В. Особливості роботи фасилітатора у віртуальному навчальному середовищі / В. В. Лобода // Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі – 2015», Переяслав-Хмельницький, 2015.

36. Loboda V. Strategy for entrepreneurship education at Ivan Franko National University “Towards creating innovation hub in IT area” / I. Katernyak, V. Loboda, V. Kukharskyy, Ya.Savula // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : зб. наук. праць І Міжнародної ХХ Всеукраїнської наук. конф. (7-9 квітня 2014 р.) / Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 163 с. – С. 18-19.

37. Лобода В. В. Управління знаннями у спільнотах практик / Актуальні проблеми теоретичного та практичного менеджменту в умовах глобалізації : зб. матеріалів тез заоч. науково-практич. конф. (15 березня 2013 р.) / наук. вид.; ЗАТ Львівський інститут менеджменту. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 154 с. – С. 110-112.

38. Loboda V. Virtual Deaf Community College – a challenge to deafness and isolation / I. Katernyak, V. Loboda // CADE/AMTEC International Conference 2007  “Connecting in the Global Village. – Session Presenters Bios and Abstracts. – Canada, Winnipeg, University of Alberta, May 13-16, 2007. – http://www.cade-aced.ca/conferences/2007/ – 132 c. – C. 47-48.

Методичні посібники:

39. Спільнота практиків: інновації в місцевому самоврядуванні (на прикладі організації дистанційного навчання посадових осіб місцевого самоврядування у рамках Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) : навч. посіб. / За заг. ред. О.Рафальського, С.Малікова. – К. : Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні; К. : Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, 2012. – 152 с.

40. Навчальне Інтернет-середовище як засіб розвитку старшокласників з вадами слуху / Катерняк І., Лобода В. // Українська система дистанційного навчання, 2006 – 49 с.

41. Віртуальний коледж: путівник з організації навчально-виховної роботи в Інтернет / Катерняк І., Лобода В. // Українська система дистанційного навчання, 2005. – 68 с.

Колективні монографії:

42. Loboda V. Experience-based eLearning in virtual environments / Viktoriya Loboda // Transformations in cultural, social and educational activity. Challenges towards contemporary Europe. – Collective scientific work, ed. A.Roguska, A.Antas-Jaszczuk. – Siedlce, 2016. – C. 117-126.

43. Loboda V. eLearning Environment as Means of Inclusion of Students with Special Needs / Viktoriya Loboda // Within the sphere of inclusions issues : Polish and Ukrainian scientific experience exchange. – Collective scientific work. – Wydawnictwo UPH  w Siedlcach, Polska, 2015. – C. 35-42.

44. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / Ю. Сурмин, В. Лобода, А. Сидоренко, А. Фурда, И. Катерняк, Кеси Меер / Под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю. П. – Киев : Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.

Біографія

Народилась у м.Львові. Закінчила з відзнакою СШ №56 з поглибленим вивченням англійської мови та музичну школу №1 ім. А.Кос-Анатольського, клас фортепіано.

У 1995 році закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім.І.Франка, романо-германську філологію, за спеціальністю “Філолог, викладач англійської мови та літератури, перекладач”.

У 1995 році пройшла стажування у США, а у 1996 році закінчила повний курс міжнародної програми “Магістр ділового адміністрування”за спеціальністю “Менеджмент у виробничій сфері” у  Львівському інституті менеджменту, куди була запрошена на викладацьку роботу і де до 2014 року працювала на посаді старшого викладача кафедри іноземних мов (пізніше – гуманітарних дисциплін).

З 1999 року захопилась ідеєю впровадження електронного (дистанційного) навчання в систему освіти. У 2001 році виступила співзасновником ГО „Українська система дистанційного навчання”, брала участь у численних міжнародних проектах із розвитку та вдосконалення електронного навчання.

У 2000 році пройшла повний курс навчання (1 місяць) з технологій асинхронної навчальної мережі у Коледжі Лойола, Меріленд, США, а також завершила курс “Wired Education” (електронна освіта) в рамках семінару з мережевих технологій, що організовувався CEENet в Будапешті, Угорщина. У 2012 році успішно завершила курс «Основні налаштування й управління Microsoft SharePoint 2010». Регулярно проводжу семінари з професійного розвитку з питань застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освіті для вчителів та викладачів.

У 2003-07 рр., у співпраці з підготовленими вчителями та психологами 15 спецшкіл-інтернатів для дітей із вадами слуху, створила та адмініструвала експериментальне навчальне Інтернет-середовище (“віртуальну школу”) для розвитку мовлення учнів із вадами слуху цих шкіл:
Сертифікат (2003) ; Сертифікат (2005) ; Сертифікат (2006). З 2006 по 2009 рр. була прикріплена здобувачем на кафедрі логопедії Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У 2010 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальності «корекційна педагогіка» за темою: «Навчальне Інтернет-середовище як засіб мотивації мовлення старшокласників з вадами слуху» (науковий керівник – професор Шеремет М.К.) – Автореферат дисертації.

У 2014 році була прийнята на посаду доцента кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З лютого 2015 року до вересня 2016 року виконувала обов’язки завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти. Маю понад 20 років науково-педагогічного стажу та 45 друкованих праць.

Наукове стажування та підвищення кваліфікації:

Проекти

Участь у міжнародних проектах в якості експерта:

Combatting Human Trafficking, Canadian-Ukrainian Project, International Office for Migration, Mission in Ukraine, 2015-2017
Education for Entrepreneurship and Innovation (E4E&I), Swedish-Ukrainian-Georgian Project, 2012-2014
Конференція “Education for Entrepreneurship and Innovation – історія успішних Start-UP’ів” (26.07.2014)
Decentralization of Local Governance in Ukraine (DESPRO), Swiss-Ukrainian Project, 2010-Present
Ukrainian Business Development Centres project administered by Malardalen University, Sweden, 2006-2010
X Міжнародний Економічний Форум, Секція 2. Інновації як основа конкурентноздатності регіону (7-8.10.2010)Інститут регіонального розвитку, доповідач (2010) 
Business Management and Distance Education project administered by Loyola College, Maryland, USA
e-Learning: Knowledge Management in Virtual Learning Environment project founded by the Public Affairs Section of the US Embassy
ICT in Teaching Practice – Matra Programme, Embassy of the Kingdom of the Netherlands to Ukraine and Moldova
New Quality of Training and Business Consulting with Effective Use of ICT, Ukraine-Canada SBEDIF Centre
Active Learning in the Context of Virtual Presence US-Ukrainian-Polish project managed by CEUME and Minnesota University, funded by USAID
Social Partnerships – Paradigm for Success – the World Bank Project for Ukraine, Belarus and Moldova, 2004
Distance Learning in Management Education – project conducted in partnership with Loyola College, Maryland, USA, and administered by the U.S. Department of State

Нагороди

Отримала численні сертифікати та подяки за розробку, організацію та адміністрування навчальних дистанційних курсів та програм: від Світового банку (2002 р.), від Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні та Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (сертифікати за 2011 р., 2013 р. та 2013 р.; подяки за 2013 р., 2015 р., 2016 р. та 2017 р.), МВС України та Національної академії прокуратури України (2014).

У 2015 році отримала грамоту від В.П.Мельника, ректора ЛНУ ім.І.Франка за високий професіоналізм і багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю; у 2016 році – подяку від імені президента УАКП д.п.н., професора Синьова  В.М. за активну участь у роботі Львівського осередку ВГО “Асоціація корекційних педагогів України”.

Розклад