Деркач Юлія Ярославівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Наукові інтереси

інноваційні методи вивчення іноземної мови ; моделюючі аспекти процесу викладання іноземної мови; естетизація виховного та навчального процесу.

Курси

Публікації

Навчально-методичні видання:

1.Деркач Ю.Я. Естетична складова у підготовці майбутнього вчителя: навч.посібник/ Юлія Деркач . – Львів : Сполом, 2015. –102с.

Статті у фахових та наукових виданнях:
2.Деркач Ю. Я. Взаємозв’язки форм і методів естетичного виховання студентів педагогічного коледжу / Ю. Я. Деркач // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. – 2012. – № 5. – С. 185–193.
3. Деркач Ю. Я. Інтегративний підхід до естетичного виховання студентів педагогічного коледжу / Ю. Я. Деркач // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – Херсон, 2012. – Вип. 15. – С. 228–234.
4. Деркач Ю. Я. Методологічні аспекти естетичного виховання студентів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу / Ю. Я. Деркач // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. – 2012. – № 11 (94). – С. 120–125.
5. Деркач Ю. Я. Особливості формування змісту естетичного виховання студентів педагогічного коледжу / Ю. Я. Деркач // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2012. – № 24 (237). – С. 65–70.
6. Деркач Ю. Я. Проблема естетичного виховання студентів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу / Ю. Я. Деркач // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця, 2012. – Вип. 32. – С. 284–289.
7.Деркач Ю.Я. Естетичне виховання в умовах педагогічного коледжу. / Ю. Я. Деркач // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця, 2014. – Вип. 39. – С. 121–125.
8.Деркач Ю.Я.Особливості методів естетичного виховання майбутніх учителів початкової школи під час вивчення іноземних мов/Ю.Я. Деркач// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: наук. зб. –2015. –вип.53. – С.102-109.
9.Деркач Ю.Я.Інтегративний підхід до методів навчання іноземних мов у вищих навчальних заклада/Ю.Я.Деркач//Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору : наук. зб. –2016. –том 68. –С.81-91.

Статті у зарубіжних наукових виданнях:
10. Стахів М.О., Нос Л.С., Деркач Ю.Я. // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 1. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2015. – С. 109-112.

 

Біографія

Народилася та виросла у Львові.
Освіта:
Середня школа № 91 м. Львів
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка;
Львівський національний університет імені Івана Франка.
Досвід роботи:
Приватна школа « Бізнесу 777», вчитель іноземної мови;
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач іноземної мови;
Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти.

Проекти:

Українсько-шведський проект ” Human values in education” ( 2007-2010).

Стажування:

Jonjoping University ( Sweden,Швеція 2009)

Університет  Гранта МакЮена Едмонтон (  Канада 2010)
Наукові досягнення:
Кандидат педагогічних наук (2013 р)
Навчальні дисципліни, які читає:
Теорія та методика виховання
Іноземна мова
Основи наукової комунікації англійською мовою
Дитяча англійська література

Розклад