Задунайська Юлія Володимирівна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: yuliya.zadunayska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

сучасні методи викладання іноземних мов.

Курси

Публікації

Статті у фахових та наукових виданнях:

  1. Задунайська Ю. В. Humanism in Language Teaching // Цінності гуманістичної освіти: Зб. ст. – Л.: Каменяр, 2009. – С. 215 – 226.
  2. Задунайська Ю. В. Формування професійної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 11. – С. 105 – 110.
  3. Задунайська Ю. В. Формування іншомовної комунікативної компетентності у вищих навчальних закладах педагогічного профілю // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей / За загальною редакцією І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – C. 50 – 56.

Тези доповідей на конференціях:

  1. Задунайська Ю. В. Педагогіка буття та лінгвістична психодраматургія // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: матеріали XVII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 – 30 листопада 2013р.). – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 263 – 264.
  2. Задунайська Ю. В. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26 лютого 2015р.). – Хмельницький, 2015. – С. 55 – 57.
  3. Задунайська Ю. В. Технології інтерактивного навчання англійської мови як засіб підготовки сучасного вчителя початкової школи // Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 травня 2016 р.). – Львів, 2016.
  4. Задунайська Ю. В. Сучасні інноваційні технології навчання іноземних мов у підготовці вчителя початкової школи // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 – 31 березня 2017 р.). – Хмельницький, 2017. – С. 81 – 82.

 

Біографія

Освіта:

Львівське педагогічне училище № 1

Львівський національний університет імені Івана Франка

Досвід роботи:

СЗШ № 68 І – ІІІ ступенів м. Львова, вчитель англійської мови

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач англійської мови з методикою навчання

Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Дні та години консультацій:

Вівторок з 15.00 до 16.00

Четвер з 15.00 до 16.00

Розклад