Інформаційні листи про проведення конференцій

   І Міжнародна науково-практична конференція

«НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ ТА МАЙБУТНЬОГО»,

30-31 березня 2017 р.

Національний  педагогічний  університет імені М.П. Драгоманова  (м. Київ)

 


ІV Міжнародна науково-практична конференція

 «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ І ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ».

27-28 квітня 2017 року

Чернігівський  національний  педагогічний  університет імені Т.Г. Шевченка


«ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

6 квітня 2017 року

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

м. Івано-Франківськ

 


Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

«ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ»

5-6 квітня 2017 року  

Тернопільський обласний  комунальний  інститут післядипломної педагогічної освіти


ІІI Міжнародна науково-практична конференція

пам’яті професора Петра Столярчука

«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

11-12 травня 2017 року

                                                Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)

ІІ-а студентська науково-практична конференція

“СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ”

30 березня 2017 року

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти