Міжнародна співпраця

І. МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

І. Міжнародний проект «Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти / Improving teacher education for applied learning in the field of vocational education» в рамках Програми Еразмус + за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education  (2016-2018 рр.) 

1. Загальна інформація

2. Хроніка основних  подій та етапів виконання Проекту

3. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

3.1. Навчальний план  підготовки  Бакалавра в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю  016 Спеціальна освіта

Спеціалізація :  Виробниче навчання

3.2. S T U D Y  P L A N     Bachelor’s DEGREE in 0101 Teacher Education  Specialty 016. Special education          

Specialization Production training

3.3. Catalog of Modules    Bachelor Programm     Specialty  016. Special education     Specialization Production training     

Qualification: assistant master of production training

3.3. Технічне обладнання, отримане  для ЛНУ імені Івана Франка за результатми участі у проекті (фотозвіт)

ІІ. КОНКУРСИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС +

1. Оголошення  про поточні конкурси   КА 1 – Навчальна кредитна мобільність»

2.  Участь викладачів, аспірантів  та студентів факультету у  конкурсах програми Еразмус+

ІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ФАКУЛЬТЕТУ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ  ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ТА УСТАНОВАМИ

3.1  Співпраця із Інститутом педагогіки Вроцлавського університету  (Польща) 

3.2   Співпраця із Інститутом педагогіки  Акажемії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) 

3.3.  Співпраця  із Інститутом педагогіки Жешівського університету  (Польща)