Студентська наукова робота

 СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

_________________________________________________________________________________________________

І. МіЖФАКУЛЬТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ  “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ”  

  Х  Міжфакультетська студентська наукова конференція  (2016-2017 н.р.)

                                                  Програма конференції (І етап)

                                                  Програма конференції ІІ етап

                                                  Збірник тез доповідей (Вип. 8)

  ІХ  Міжфакультетська студентська наукова конференція  (2015-2016 н.р.)

                                                   Програма конференції (І етап)

                                                  Програма конференції ІІ етап

                                                  Збірник тез доповідей (Вип.7)

_________________________________________________________________________

СТУДЕНСЬКІ НАУКОВІ ЗБІРНИКИ 

Освітній  Альманах. Збірник студентських наукових праць. Вип. 1  2018 р. 

__________________________________________

НАУКОВІ КОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

_____________________________________________________________________________________________

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  КОНКУРС  СТУДЕНТСЬКИХ 

 НАУКОВИХ РОБІТ З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК   

2017-2018  н.р.

 

 

__ _________________________________________________________________________

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА   

2017-2018 н.р.