Вісник Львівського університету. Серія педагогічна

Вісник. Обкладинка У збірнику наукових праць
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна
розглядаються актуальні проблеми професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти, дидактики середньої і вищої шкіл, сучасного виховання, історичні й теоретичні аспекти розвитку української та зарубіжної освіти.
Видається з 1969 року.