Стипендіальне забезпечення

Нормативні документи

Постанова Кабінету Міністрів  України від 28.12.2-16 р.  № 1050 “Деякі питання стипендіального забезпечення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів”

Постанова Кабінету Міністрів  України  від 8 лютого 2017 р. № 81  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ  СТИПЕНДІЙ У ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗИМОВА ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

Процедура призначення академічних та  соціальних стипендій за результатами першого семестрового контролю 2017/2018 н.р. 

Список студентів факультету педагогічної освіти, яким, відповідно до рішення Стипендіальної комісії, призначено додаткові бали за участь у науковій, творчій, спортивній   діяльності  та  громадському житті

Рейтинг успішності  за підсумками І семестру  2017-2018 н.р.