Міжнародна співпраця

І. МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОЄКТИ І ГРАНТИ

І. Міжнародний проект «Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти / Improving teacher education for applied learning in the field of vocational education» в рамках Програми Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education  (2016-2018 рр.)

1. Загальна інформація

Коротка назва проекту: ITE-VET

Спільний проект

Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 –  14 жовтня 2018

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Цільова група: викладачі професійної освіти і навчання, вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку викладачів професійної освіти і навчання, та педагогічні працівники системи професійної освіти, які забезпечують практико-орієнтоване навчання

Офіційний сайт проекту:  wiwi.uni.kn/ite-vet

Отримувач гранту: Університет  Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de

Партнерство:

 • Університет Констанц, Німеччина, uni-konstanz.de
 • Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія, wu-wien.ac.at
 • Університет Валенсії, Іспанія, uv.es
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, kneu.edu.ua
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна, pu.if.ua
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, lnu.edu.ua
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Україна, ivet-ua.science
 • Інститут професійних кваліфікацій, Україна, ipq.org.ua

Мета та завдання проекту:

Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Завдання проекту:

 • Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС – учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів;
 • Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання;
 • Запровадження нових форм співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти.

Виконавці проекту:

 • Герцюк Дмитро Дмитрович, декана факультету педагогічної освіти , кандидат педагогінчих  наук, доцент;
 • Равчина Тетяна Василівна, доцент кафели загальної та соціальної педагогіки , к. пед. н.;
 • Горук Наталія Михайлівна, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки, к.пед.н..;
 • Островська Катерина Олексіївна, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, доктор психол. нак, професор;
 • Островський Ігор Петрович, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзії доктор техн.наук.

2. Хроніка основних  подій та етапів виконання Проекту

3. Результати реалізації проекту 

3.1. Навчальний план  підготовки  Бакалавра в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю  016 Спеціальна освіта

Спеціалізація :  Виробниче навчання

3.2. S T U D Y  P L A N   Bachelor’s DEGREE in 0101 Teacher Education  Specialty 016. Special education  Specialization Production training

3.3. Catalogгу of Modules   Bachelor Program  Specialty  016. Special education  Specialization Production training  Qualification: assistant master of production training

3.4. Anthology Improving teacher education for applied learning in the field of VET

3.5. Технічне обладнання, отримане  для ЛНУ імені Івана Франка за результатами участі у проекті (фотозвіт)

3.6. Стратегія  сталості та поширення результатів проекту

3.7. Впровадження результатів проекту “Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти” в рамках Програми Еразмус+ за напрямом KA2

3.8. Програма науково-практичної конференції “Професійна освіта та зайнятість осіб з особливими потребами: інноваційні підходи”

3.9. Резолюція всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна освіта та занятість осіб з особливими потребами: інноваційні підходи»

ІІ. СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

 • Вроцлавський університет (Польща)
 • Гуманітарно-природничий університет  імені Яна Длугоша в Ченстохові  (Польща)
 • Жешівський університет (Польща)
 • Краківський університет (Польща)
 • Люблінський  Католицький Університет  (Польша)
 • Інститут Інтегративної терапії (КІМ)  (м. Вольфсбург, Німечинна)
 • Університет прикладних наук  (м. Гайдельберг, Німеччина)
 • Реабілітаційний  центр «Лобеталь» ( м. Целлє, Німеччина)
 • Університет  Штефана чел Маре  (м. Сучава, Румунія) 
 • Католицький університет  в  Ружемберку (Словаччина)
 • Шауляйський університет (Литва) 
 • Університет Турку, м. Турку (Фінляндія)
 • Гумбольдтський університет, м. Берлін (Німеччина)

ІІІ. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 • Доц. Заячук Ю. Д. – стажування в Університеті Турку, м. Турку, Фінляндія (на кафедрі педагогіки, факультет освіти)  в рамках програми Erasmus+ KA 1: International Credit Mobility, Staff mobility for Teaching, Міжнародна кредитна мобільність для викладачів. 2–16 травня 2017 р.;
 • Доц.Калагурка Х.І., доц. Лещак Т.В. – наукове стажування в Інституті педагогіки Вроцлавського університету, Республіка Польща. 06.–11.06.2019 р.
 • Доц. Айзенбарт М.М., доц. Лозинська С.В. – наукове стажування  у Державній вищій професійній школі імені Вітелона, м. Лєгніца, Польща. 15.10.18 – 02.11.2018 року;
 • Доц. Крохмальна Г.І., доц. Субашкевич І.Р. – наукове стажування   в Інституті соціології Жещівського університету, Республіка Польща. 12-18.11.2018 р.;
 • Доц. Ферт О.Г.­ – наукове стажування в Університеті Масарика, м. Брно, Чеська республіка. 11-17.11. 2018 р.;
 • Асист. Призванська Р.А. – наукове стажування у Бельгії  (Антверпен, Сінт-Ніклаас, Гент). 13-20.12.2018 р.;
 • Доц. Бойко Г.О., асист. Ростикус Н.П.наукове стажування на кафедрі педагогіки дошкільної і шкільної педагогічного факультету Жешівського університету, Республіка Польща. 13-19 травня, 2019 р.;
 • Доц.Біляковська О.О., доц. Горук Н.М. – наукове стажування в Інституті педагогіки Вроцлавського університету , Республіка Польща. 06.–11.06.2019 р.
 • Асист. Саламон О.Л. – наукове стажування в Люблінському Католицькому Університеті, м. Люблін, Польща. 31.07 – 09.08. 2019 р.
 • Проф. Островська К.О., асист. Дробіт Л.Т., асист. Саламон О.Л.наукове стажування в Інституті Інтегративної терапії (КІМ) в м. Вольфсбург (Німечинна). 02–08.09.2019 р.
 • Асист. Породько М.І., асист. Призванська Р.А. – наукове стажування в рамках виконання  проекту  «Впровадження структурно-функціональної моделі забезпечення комплексної підтримки україномовної освіти за кордоном», Афіни, Греція. 2-8.10 2019 р.
 • Проф.Мачинська Н.І. – наукове стажування  в Університеті  Штефана чел Маре  (м. Сучава, Румунія). 9.10.-9.12. 2019 р.

ІV. КОНКУРСИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС +

1. Оголошення  про поточні конкурси   КА 1 – “Навчальна кредитна мобільність”

2.  Участь викладачів, аспірантів  та студентів факультету у  конкурсах програми Еразмус+