Міжнародна співпраця

І. МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОЄКТИ І ГРАНТИ

І. Міжнародний проект «Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти / Improving teacher education for applied learning in the field of vocational education» в рамках Програми Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education  (2016-2018 рр.)

1. Загальна інформація

Коротка назва проекту: ITE-VET

Спільний проект

Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 –  14 жовтня 2018

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Цільова група: викладачі професійної освіти і навчання, вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку викладачів професійної освіти і навчання, та педагогічні працівники системи професійної освіти, які забезпечують практико-орієнтоване навчання

Офіційний сайт проекту:  wiwi.uni.kn/ite-vet

Отримувач гранту: Університет  Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de

Партнерство:

 • Університет Констанц, Німеччина, uni-konstanz.de
 • Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія, wu-wien.ac.at
 • Університет Валенсії, Іспанія, uv.es
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, kneu.edu.ua
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна, pu.if.ua
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, lnu.edu.ua
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Україна, ivet-ua.science
 • Інститут професійних кваліфікацій, Україна, ipq.org.ua

Мета та завдання проекту:

Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Завдання проекту:

 • Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС – учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів;
 • Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання;
 • Запровадження нових форм співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти.

Виконавці проекту:

 • Герцюк Дмитро Дмитрович, декана факультету педагогічної освіти , кандидат педагогінчих  наук, доцент;
 • Равчина Тетяна Василівна, доцент кафели загальної та соціальної педагогіки , к. пед. н.;
 • Горук Наталія Михайлівна, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки, к.пед.н..;
 • Островська Катерина Олексіївна, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, доктор психол. нак, професор;
 • Островський Ігор Петрович, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзії доктор техн.наук.

2. Хроніка основних  подій та етапів виконання Проекту


3. Результати реалізації проекту 


3.1. Навчальний план  підготовки  Бакалавра в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю  016 Спеціальна освіта

Спеціалізація :  Виробниче навчання


3.2. S T U D Y  P L A N   Bachelor’s DEGREE in 0101 Teacher Education  Specialty 016. Special education  Specialization Production training


3.3. Catalogгу of Modules   Bachelor Program  Specialty  016. Special education  Specialization Production training  Qualification: assistant master of production training


3.4. Anthology Improving teacher education for applied learning in the field of VET


3.5. Технічне обладнання, отримане  для ЛНУ імені Івана Франка за результатами участі у проекті (фотозвіт)


3.6. Стратегія  сталості та поширення результатів проекту


3.7. Впровадження результатів проекту “Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти” в рамках Програми Еразмус+ за напрямом KA2


3.8. Програма науково-практичної конференції “Професійна освіта та зайнятість осіб з особливими потребами: інноваційні підходи”


3.9. Резолюція всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна освіта та занятість осіб з особливими потребами: інноваційні підходи»


ІІ. СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

 • Вроцлавський університет (Польща)

 • Гуманітарно-природничий університет  імені Яна Длугоша в Ченстохові  (Польща)

 • Жешівський університет (Польща)

 • Краківський університет (Польща)

 • Люблінський  Католицький Університет  (Польша)

 • Інститут Інтегративної терапії (КІМ)  (м. Вольфсбург, Німечинна)

 • Університет прикладних наук  (м. Гайдельберг, Німеччина)

 • Реабілітаційний  центр «Лобеталь» ( м. Целлє, Німеччина)

 • Університет  Штефана чел Маре  (м. Сучава, Румунія) 

 • Католицький університет  в  Ружемберку (Словаччина)

 • Шауляйський університет (Литва) 

 • Університет Турку, м. Турку (Фінляндія)

 • Гумбольдтський університет, м. Берлін (Німеччина)

 

ІІІ. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ/МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ

2022-2023 н.р.

 • доц. Корнят В.С., доц. Лобода В.В., доц. Субашкевич І.Р., ас. Столярик О.Ю. –  Інститут міжнародних досліджень Карлового університету , м. Прага, Чехія.  02.-05. 11.2022 р.      Читати тут...                ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • асист. Пиріг У.Я. – м.Чінгон ( Іспанія). 25-27.10.2022 р.  Читати тут…

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021-2022 н.р.

 •  Доц. Андрейко Б.В.Інститут психосоматики Брауншвайга, Німеччина (Institut KIM e. V. Hattorfer Str. 18 b, 38442 Wolfsburg) (02.10.-05.10.2022 рік)

 •  Доц. Кобилецька Л.В. – міжнародне стажування, м. Софія, Болгарія (січень-лютий 2022р.)

 •   Доц. Корнят В.С.  –  Університет ім. кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща) у рамках програми Еразмус+ (Проєкт академічної мобільності (КА107)). (24.05.2022–04.06.2022).

 •  Проф. Островська К.О. .Інститут психосоматики Брауншвайга, Німетчина (Institut KIM e. V. Hattorfer Str. 18 b, 38442 Wolfsburg) (02.10.-05.10.2022 рік),

 •  Доц. Фалинська З.З. Інститут психосоматики Брауншвайга, Німеxчина (Institut KIM e. V. Hattorfer Str. 18 b, 38442 Wolfsburg) (02.10.-05.10.2022 рік)

 •  Доц. Ярошенко А.А. Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» –  Ягеллонський університет

 • Проф. Біляковська О.О. – Наукове стажування в Інституті педагогіки Природничо-гуманітарного університету у Седльцях за програмою «Modern education in Poland: from regulatory documents to the peculiarities of the organization» (07.12.2021–18.02.2022)

 • Доц. Горук Н. М. –   Наукове стажування у Байройтському Університеті (Німеччина) («Retraining in the field of teaching excellence» / «Підвищення кваліфікації в галузі викладацької досконалості» (22-26.11.2021) в рамках міжнародного проєкту UTTERLY  (UNIVERSITY TEACHERS’ CERTIFICATION CENTRES: INNOVATIVE APPROACH TO PROMOTION TEACHING EXCELLENCE/ «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» (2021-2023)

 • Доц. Калагурка Х.І. – Наукове стажування в Інституті педагогіки Вроцлавського університету (червень 2022 р.)

 • Проф. Караманов О.В. – Наукове онлайн-стажування в Музеї Короля Яна ІІІ Собеського (Muzeum Króla Jana III Sobieskiego), Варшава, Польща  (1.07.22 – 23.08.22)

 • Доц. Мищишин І. Я., доц. Цюра С. Б. – Наукове стажування у Жешувському університеті (Польща), 23.05.22 – 29.05.22

 • Доц. Осередчук О. О. – Наукове стажування у Польській академії наук (травень-жовтень 2022 р.)

 • Доц. Яремчук Н.Я . – Наукове стажування в Інституті педагогіки Вроцлавського університету (Польща), (20–26.06. 2022 р.)

____________________________________________________________________________________

2020-2021 н.р.

 •  Доц. Сіренко Р.Р. –  наукове стажування “Траєкторія модернізації у системі педагогічних кадрів із фізичної культури” за фахом “Фізичне виховання” (16.11 – 28.12.2020 р.) у  Куявському університеті м. Вроцлавек (Польща)

 •   Проф. Шукатка О.В. –  наукове стажування “Траєкторія модернізації у системі педагогічних кадрів із фізичної культури” за фахом “Фізичне виховання” (16.11 – 28.12.2020 р.) у  Куявському університеті м. Вроцлавек (Польща)

 •  Доц. Андрейко Б.В. – Інститут психосоматики Брауншвайга (м.Брауншвайг, Німеччина)  (2021 рік)

 •  Асист.Галюка О.С.  – Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйттінен  , (26.10-20.11.2020 року)

 •   Асист.Породько М.І. – Інститут психосоматики Брауншвайга, Німеччина (Institut KIM e. V. Hattorfer Str. 18 b, 38442 Wolfsburg)

 •   Доц. Новосельська Н.Т. – міжнародне наукове стажування на базі Західно-Фінляндського Коледжу спільно із польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» за підтримки відділу освіти мерії м. Гуйттінен. (26.10-20.11.2020 р.)

 •   Проф. Островський І.П. – Інститут психосоматики Брауншвайга, Німеччина (Institut KIM e. V. Hattorfer Str. 18 b, 38442 Wolfsburg)

 •  Асист.Призванська Р.А.  – Інститут психосоматики Брауншвайга, Німеччина (Institut KIM e. V. Hattorfer Str. 18 b, 38442 Wolfsburg)

 •   Доц. Проц М.О. – наукове стажування у Вищій Школі міжнародної та регіональної співпраці імені Зигмунта Глогера (м. Воломін, Республіка Польща). «01» квітня 2021 року по «30» квітня 2021 року.

 • Доц. Сірант Н.П Стажування   у Вищій Школі міжнародної та регіональної співпраці імені Зигмунта Глогера м. Воломін, Республіка Польща

______________________________________________________________________________________

2019-2020 н.р.

 • Проф. Островська К.О., асист. Дробіт Л.Т., асист. Саламон О.Л. – наукове стажування в Інституті Інтегративної терапії (КІМ) в м. Вольфсбург (Німеччина). 02–08.09.2019 р.
 • Проф. Мачинська Н.І. – наукове стажування  в Університеті  Штефана чел Маре  (м. Сучава, Румунія). 9.10.-9.12. 2019 р.
 • Асист. Породько М.І., асист. Призванська Р.А. – наукове стажування в рамках виконання  проекту  «Впровадження структурно-функціональної моделі забезпечення комплексної підтримки україномовної освіти за кордоном», Афіни, Греція. 2-8.10 2019 р.

___________________________________________________________________

2018-2019 н.р.

 • Асист. Саламон О.Л. – наукове стажування в Люблінському Католицькому Університеті, м. Люблін, Польща. 31.07 – 09.08. 2019 р.
 • Доц. Біляковська О.О., доц. Горук Н.М. – наукове стажування в Інституті педагогіки Вроцлавського університету , Республіка Польща. 06.–11.06.2019 р.
 • Доц. Бойко Г.О., асист. Ростикус Н.П. – наукове стажування на кафедрі педагогіки дошкільної і шкільної педагогічного факультету Жешівського університету, Республіка Польща. 13-19 травня, 2019 р
 • Асист. Призванська Р.А. – наукове стажування у Бельгії  (Антверпен, Сінт-Ніклаас, Гент). 13-20.12.2018 р.  Читати тут…
 • Доц. Ферт О.Г.­ – наукове стажування в Університеті Масарика, м. Брно, Чеська республіка. 11-17.11. 2018 р.
 • Доц. Крохмальна Г.І., доц. Субашкевич І.Р. – наукове стажування   в Інституті соціології Жещівського університету, Республіка Польща. 12-18.11.2018 р.
 • Доц. Айзенбарт М.М., доц. Лозинська С.В. – наукове стажування  у Державній вищій професійній школі імені Вітелона, м. Лєгніца, Польща. 15.10.18 – 02.11.2018 року

_____________________________________________________________________________________

2017-2018 н.р.

 • Жешівський університет (Республіка Польща м. Жешів) 06.11 – 12.11. 2017 р. – доц. Нос Л.С., доц. Деркач Ю.Я.
 • Віденський приватний університет імені Зигмунда Фройда (Австрія,м. Відень) – 02-28.02 2018 – доц. Деркач Ю.Я.
 • Віденський університет, 10.05. – 22. 05 2018 р. проф. Островська К.О.
 • Університетський коледж педагогічної освіти Каринтії (м. Клягенфурт, Австрія) – ас. Бойко Г.О.
 • Вроцлавський університет ( Республіка Польща) 05 – 18.05 2018 р.   – доц. Мищишин І.Я, доц. Цюра С.Б.)
 • Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польша) – 27.11. – 01.12. 2018р.- ас. Сало І. О., ас. Сивик Г.Є., ас. Сидорович О.І.

-___________________________________________________________________________________

2016-2017 н.р.

 • Ст. викл. Призванська Р.А. – стажування в університеті м. Гент  (Бельгія) – грудень 2016р.
 • Доц. Заячук Ю.Д. – стажування в університеті м. Турку (Фінляндія) в рамках програми Еразмус+ -травень 2017 р.
 • Асист. Дробіт Л.Р. – професійна програма обміну (Бюро з питань освіти та культури Державного Департаменту США) – травень 2017 р.
 • Асист. Василишин М.С. – стипендія імені Королеви Ядвіги (Польща) – червень 2017 р.
 • Доц. Калагурка Х.І., доц. Лещак Т.В. – стажування у Вроцлавському університеті (Польща) – жовтень 2017 р.
 • Ст. викл. Корнят В.С. – наукове стажування  на базі Західнофінського коледжу (м. Гуттінен, Фінляндія) . 15- 21. 05.2016 р. Читати тут..

 

 


 


ІV. КОНКУРСИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС +

1. Оголошення  про поточні конкурси   КА 1 – “Навчальна кредитна мобільність”


2.  Участь викладачів, аспірантів  та студентів факультету у  конкурсах програми Еразмус+