Навчальна (ознайомча) практика в закладах освіти

Навчальна (ознайомча) практика проводиться для студентів перших курсів без відриву від навчання.
Тривалість практики – три тижні ( 21 день), І навчальний семестр.
Обсяг: загальна кількість годин – 135 (кредитів ЄКТС – 4,5).
Під час проходження практики студенти отримують первинний досвід педагогічної діяльності.
Мета практичної підготовки студента: ознайомлення із системою дошкільної освіти, знайомство із різними типами закладів дошкільної освіти, розуміння існуючих стандартів у дошкільній освіті, набуття здатності формувати у дітей навички безпечної поведінки.