Навчальна (педагогічна) практика у групах дітей дошкільного віку

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3180ФПД-21Гарасимів Я. Ю., Деленко В. Б.
ФПД-22Шоловій М. І., Васильків Т. В.

Опис курсу

Навчальна (педагогічна) практика у групах дітей дошкільного віку – освітня компонента освітньої програми “Дошкільна освіта” (2020)

Навчальна (педагогічна) практика у групах дітей дошкільного віку охоплює спостереження педагогічної діяльності у групах закладу дошкільної освіти та передбачає поступове залучення здобувачів до проведення режимних процесів та ігор-занять з різних розділів програми: розвитку мовлення, фізкультури, образотворчої діяльності. З початку навчальної практики здобувач-практикант бере участь із вихователем у організації режимних моментів та навчальних занять.
Практика проводиться для здобувачів першого року (курсу) без відриву від навчання протягом 16 днів.

Силабус

Силабус

Матеріали практики

Матеріали практики