Навчальна (педагогічна) практика у групах дітей дошкільного віку

Навчальна (педагогічна) практика у групах дітей дошкільного віку – освітня компонента освітньої програми “Дошкільна освіта” (2020)
Навчальна (педагогічна) практика у групах дітей дошкільного віку охоплює спостереження педагогічної діяльності у групах закладу дошкільної освіти та передбачає поступове залучення здобувачів до проведення режимних процесів та ігор-занять з різних розділів програми: розвитку мовлення, фізкультури, образотворчої діяльності. З початку навчальної практики здобувач-практикант бере участь із вихователем у організації режимних моментів та навчальних занять.
Практика проводиться для здобувачів першого року (курсу) без відриву від навчання протягом…