Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей раннього віку)

Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей раннього віку) – освітня компонента освітньої програми “Дошкільна освіта” (2020)
Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей раннього віку) охоплює спостереження педагогічної діяльності у групах закладу дошкільної освіти та передбачає поступове залучення здобувачів до проведення режимних процесів та ігор-занять з різних розділів програми: образотворчого мистецтва, природознавства, сенсорного розвитку.