Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей раннього віку)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4135ФПД-21Бущак І. М.
ФПД-21Гарасимів Я. Ю., Вінарчук Н. М.
ФПД-22Кос Л. В.
ФПД-22Шоловій М. І., доцент Джура Н. М.

Опис курсу

Навчальна (педагогічна) практика у групах дітей дошкільного віку – освітня компонента освітньої програми “Дошкільна освіта” (2021)

Навчальна (педагогічна) практика у групах дітей дошкільного віку охоплює спостереження педагогічної діяльності у групах закладу дошкільної освіти та передбачає поступове залучення здобувачів до проведення режимних процесів та ігор-занять з різних розділів програми: розвитку мовлення, фізкультури, образотворчої діяльності. З початку навчальної практики здобувач-практикант бере участь із вихователем у організації режимних моментів та навчальних занять.
Практика проводиться для здобувачів першого року (курсу) з відривом від навчання протягом 16 днів.

Силабус
Силабус
Матеріали практики
Матеріали практики